Renovatie

U wilt gedetailleerde informatie?

Neem contact met ons op

Onze industriële ketels van het merk Loos, tegenwoordig Bosch, zijn vaak al meer dan 30 jaar betrouwbaar in gebruik. In de meeste gevallen bestaat bij ketelinstallaties met een gebruiksduur vanaf 15 jaar echter een aanzienlijk potentieel voor verhoging van de efficiëntie.

Onze modulaire systeemcomponenten kunnen achteraf eenvoudig en efficiënt dienen als uitbreiding voor bestaande installaties. In veel gevallen zijn de renovatiemaatregelen al binnen 1 tot 2 jaar rendabel.

accordion_module

 • Uitlaatgaswarmtewisselaar (economiser) reduceert warmteverliezen via de rookgassen, tot wel 7 %
 • HR-warmtewisselaar voor lagetemperatuur-warmteterugwinning, tot wel 7 %
 • Gebruik van condensaat reduceert het brandstofverbruik, tot wel 12 %

Verwarming

 • Omschakeling van olie- naar gasuitrusting, gebruik van multifuel verwarming, tot wel 40 %
 • Verbrandingsregeling optimaliseert brandstof-lucht-mengsel continu
 • Systeemregeling om koude starts en verliezen bij het voorventileren tot een minimum te beperken
 • Toerentalregeling vermindert het stroomverbruik van de brander, tot wel 75 %

Mate van automatisering

 • Geleidbaarheidsmeting reduceert verliezen uit ontzilting
 • Op de behoefte afgestemd, automatisch ontzilten en spuien
 • Condensatiebewaking voor betrouwbaar gebruik van condensaat

Beschikbaarheid van de installatie

 • Remote-service-interface voor directe digitale hulp door Bosch-experts
 • Vooruitziende toestandsbewaking meldt opvallend gedrag nog voordat het zich voordoet
 • Automatische koude start optimaliseert opwarmtijd en vermindert slijtage
 • Afstandsbewaking en berichtgeving via sms voor exploitant maakt bewaking gemakkelijker

Subsidies

 • Systematische registratie en analyse van verbruiksgegevens maakt het gebruik van subsidiegelden mogelijk
 • Afhankelijk van land tot wel 50 % lagere investeringskosten voor de exploitant

Meer informatie krijgt u in onze brochure

Renovatie van ketelinstallaties (PDF 1.2 MB)

Voorbeelden van renovatie uit de praktijk:

Sutter bespaart aanzienlijke hoeveelheden energie

Met renovatie naar meer efficiëntie (PDF 0.2 MB)

Slimme gegevensanalyse maakt toekomstige optimalisaties gemakkelijker

Octapharma moderniseert stoomketelsysteem (PDF 0.7 MB)