Bosch UT-HZ ketels als peak-shaver in hulpwarmtecentrale

Vattenfall heeft een duurzaam stadswarmtenet ontwikkeld door twee bestaande warmtenetten met elkaar te verbinden. ENGIE engineerde en bouwde in opdracht van Vattenfall een Hulp Warmte Centrale (HWC). Vier Bosch UT-HZ ketels (totaal 120 MW) vormen daar de essentiële garantie voor warmtelevering aan alle aangesloten huishoudens en bedrijven.

Het huidige zuidoostelijke warmtenet draait op restwarmte van de elektriciteitscentrale in Diemen. Het noordwestelijke warmtenet draait op restwarmte van de afvalverbrandingsinstallatie van het Amsterdams Energie Bedrijf (AEB). De laatstgenoemde bron is het meest duurzaam. Door verbinding van de twee netten kan de daar opgewekte restwarmte ook aan de andere kant van de stad geleverd worden. Later kunnen nieuwe, nog duurzamere bronnen aan het warmtenet gekoppeld worden.

Hulpwarmtecentrale

Een nieuwe hulpwarmtecentrale (HWC) fungeert als pompstation om warm water van het noordwestelijke net in het zuidoostelijke net te pompen. In een groot buffervat wordt maar liefst 2,8 miljoen liter heet water opgeslagen, totaal 30 MW aan warmte. Is er warmte nodig in het net dan wordt het snel vanuit dit enorme ‘expansievat’ geleverd. Meer of minder druk wordt geregeld met een stoomdeken.

Bosch-ketels stand-by

In de HWC staan vier Bosch-ketels stand-by, met elk een vermogen van 30 MW. Samen met het buffervat vangen ze de grote pieken op. De reusachtige ketels springen alleen aan bij extreme omstandigheden: onverhoopte storingen in het net en extreem koude dagen. Of uit voorzorg bij kritieke werkzaamheden in het warmtenet. De ketels zijn uitgevoerd met elk twee gasbranders en branden hooguit zo’n 600 uur per jaar.

Intensieve samenwerking, hoogste betrouwbaarheid

Naast de levering, plaatsing en aansluiting van ketels en rookgasafvoeren verzorgde Nefit Bosch in intensieve samenwerking met Engie ook de isolatie van de ketels, de installatie van het besturingssysteem voor de ketels, gefaseerde tests en de uiteindelijke inbedrijfstelling. Omdat Vattenfall leveringszekerheid garandeert aan afnemers van stadswarmte gelden de allerhoogste systeemeisen en normen op het gebied van betrouwbaarheid en veiligheid. Bij de keuze van Engie voor Bosch gaven gegarandeerd hoge operationele efficiency, zekerheid van levering en vergaande systeemgaranties de doorslag.