Budynki i obiekty użyteczności publicznej

Kompleksowy charakter rozwiązań technicznych dla budynków i wysokie zapotrzebowanie na różne formy energii, takie jak para, ciepło, energia elektryczna i chłodzenie, generują znaczne zużycie energii. Niezawodne systemy energetyczne marki Bosch zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa dostaw. Ponadto instalacje wytwarzają energię w sposób wyróżniający się bardzo niską emisją i wysokim poziomem efektywności kosztowej.

Budynki biurowe i mieszkalne
Budynki biurowe i mieszkalne

Scentralizowane lub zdecentralizowane zaopatrzenie w energię dzielnic, osiedli mieszkaniowych, apartamentowców i budynków biurowych. Para do zasilania wieżowców.

Opieka zdrowotna
Opieka zdrowotna

Ogrzewanie szpitali, domów mieszkalnych i obiektów dla osób wymagających opieki. Zasilanie własne i awaryjne w sektorze ochrony zdrowia. Para do utrzymania wysokich standardów higieny, do sterylizacji, nawilżania powietrza oraz do pralni i kuchni.

Obiekty sportowe i rozrywkowe
Obiekty sportowe i rozrywkowe

Zaopatrywanie stadionów, basenów, teatrów, muzeów lub kin w ciepłą wodę, energię elektryczną, ogrzewanie i chłodzenie.

Lotniska i dworce kolejowe
Lotniska i dworce kolejowe

Gorąca i ciepła woda na całym obszarze oraz para do nawilżania powietrza. Zasilanie własne i awaryjne lub zastosowania w ramach skojarzonej produkcji ciepła, energii elektrycznej i chłodu.

Hotele/Gastronomia
Hotele/Gastronomia

Ogrzewanie i klimatyzacja pokoi hotelowych, pomieszczeń roboczych, stref wellness, spa i basenów. Dostarczanie pary do pralni wewnętrznych i kuchni przemysłowych.

Edukacja i obiekty użyteczności publicznej
Edukacja i obiekty użyteczności publicznej

Ogrzewanie, gorąca woda i chłodzenie dla obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły i urzędy. Również sytuacje częstego zapotrzebowania na parę w instytutach badawczych i szpitalach uniwersyteckich.

Hale logistyczne i przemysłowe
Hale logistyczne i przemysłowe

Ogrzewanie i skojarzona produkcja ciepła, energii elektrycznej i chłodu w halach z jednoczesnym zasilaniem własnym i awaryjnym.

Handel detaliczny i hurtowy
Handel detaliczny i hurtowy

Ogrzewanie, chłodzenie, zasilanie elektryczne supermarketów, marketów budowlanych, domów towarowych i centrów handlowych.