Dostawcy energii, lokalne i powiatowe ciepłownie

Stabilne dostawy całodobowe, konkurencyjne ceny, zgodność z przepisami i jednoczesne zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska to tylko niektóre z wyzwań stojących przed dostawcami energii. Wsparcie zapewniają innowacyjne systemy energetyczne firmy Bosch o wysokiej niezawodności i elastyczności zasilania.

Lokalne ciepłownie
Lokalne ciepłownie

Zdecentralizowane dostawy energii cieplnej i elektrycznej dla wsi, gmin i małych miast. Ciepła woda użytkowa poprzez węzły cieplne w domach i mieszkaniach. Częste, proporcjonalne wykorzystanie biogazu lub gazu z oczyszczalni ścieków.

Sieci ciepłownicze
Sieci ciepłownicze

Gorąca woda pod wysokim ciśnieniem do zaopatrywania sieci ciepłowniczych i parowych w dzielnicach i miejscowościach. Redundancja do przemysłowego wykorzystania ciepła odpadowego w eksploatacji sieci ciepłowniczej.

Elektrownie
Elektrownie

Kotły parowe do uruchamiania turbin parowych oraz jako zasilanie awaryjne sieci ciepłowniczych dużych elektrowni gazowych i parowych.

Zakłady użyteczności publicznej
Zakłady użyteczności publicznej

Komunalne zaopatrzenie w ciepło i energię elektryczną. Wykorzystanie istniejących zasobów do pozyskiwania energii i zasilania zbiorczych oraz lokalnych sieci ciepłowniczych.

Contracting

Rozwiązania kontraktowe dotyczące pary, ciepła i energii elektrycznej. Bezpieczeństwo dostaw dla nieruchomości i zakładów przemysłowych.

Mobilne zasilanie energią
Mobilne zasilanie energią

Wynajem kotła do tymczasowego dostarczania ciepła grzewczego, gorącej wody lub pary. Rozwiązania kontenerowe do instalacji generatorów energii lub własnych urządzeń zasilających na zewnątrz budynków.