Energia odnawialna

Dzięki zastosowaniu ekologicznych alternatyw dla paliw kopalnych trwale ograniczasz swój ślad węglowy. Skorzystaj z możliwości konwersji wszystkich kotłów przemysłowych Bosch na paliwa alternatywne w ramach modernizacji.

Kocioł wodorowy

Spalanie wodoru (H2) jest niezwykle przyjazne dla środowiska. Nie powstaje przy tym CO2, ale czysta woda. Dla wszystkich kotłów przemysłowych Bosch o średnim i dużym zakresie mocy oferujemy rozwiązania pozwalające na wykorzystanie wodoru do 100% . Jeśli ilość dostępnego wodoru zmienia się lub jest niewystarczająca, można wykorzystać go częściowo do wytwarzania pary procesowej lub podgrzewania wody. Wszystkie konwencjonalne kotły przemysłowe Bosch możemy również dostarczyć w wersji „H2-ready“. Umożliwia to uproszczoną konwersję na wodór w późniejszym terminie.

Kocioł na biogaz

Przedsiębiorstwa przemysłowe, takie jak browary, często wytwarzają biogaz z odpadów organicznych. Wszystkie kotły grzewcze i parowe Bosch możemy zaoferować w wariantach na biogaz. Aby zapewnić wysoką wydajność i minimalną emisję, dostosowujemy system do indywidualnego składu biogazu. Ponieważ ilość produkowanego biogazu nie zawsze koreluje z zapotrzebowaniem na ciepło, możliwe są również rozwiązania specjalne obejmujące dwa lub trzy rodzaje paliwa. W ten sposób można dynamicznie dostosowywać skład stosowanego gazu w zależności od dostępności danej ilości biogazu.

Kocioł na bioolej i paliwa specjalne
Kocioł na bioolej i paliwa specjalne

Bioolej i paliwa specjalne, takie jak alkohol czy olej rybny, powstają jako produkty uboczne w wielu dziedzinach nowoczesnej produkcji. Wykorzystanie ich jako paliwa w kotłach zmniejsza użycie paliw kopalnych do ogrzewania i wytwarzania ciepła procesowego. Jednocześnie odpadają koszty logistyki i utylizacji. Nasze kotły grzewcze i parowe wyposażamy indywidualnie pod kątem konkretnego paliwa i rozwiązań specjalnych, takich jak wstępne podgrzewanie paliwa, automatyczne czyszczenie pneumatyczne komory spalania oraz specjalne palniki zapewniające minimalizację emisji.

Kocioł odzysknicowy

W produkcji przemysłowej i podczas zdecentralizowanego wytwarzania energii elektrycznej, na przykład w agregatach kogeneracyjnych lub turbinach, często powstają gorące spaliny. Nasze kotły odzysknicowe mogą zamieniać zawartą w nich energię na gorącą wodę lub parę. Zmniejsza to całkowite zapotrzebowanie na energię. Oprócz czystych systemów odzysknicowych dostępne są również systemy kombinowane, które umożliwiają jednoczesne wykorzystanie ciepła odpadowego i mocy opałowej. Wytwarzają one do 15% maksymalnej mocy kotła w sposób przyjazny dla środowiska, wykorzystując ciepło odpadowe. Przy częściowym obciążeniu osiąga się nawet ponad 50% mocy.

Kocioł hybrydowy

Coraz częściej przedsiębiorstwa przemysłowe i nowoczesne elektrownie wytwarzają energię ze źródeł odnawialnych. W naszych kotłach hybrydowych można wykorzystać nadwyżki do 5 MW na jeden kocioł do dostarczania gorącej wody lub pary, ograniczając w ten sposób zakup paliw do minimum. Możemy również zaprojektować kotły hybrydowe w połączeniu z biopaliwami jako wariant neutralny pod względem emisji CO2. Opcja hybrydowa jest dostępna dla wszystkich kotłów Bosch z serii UL i ZFR.

Kocioł elektryczny

Nasze elektryczne kotły parowe z serii ELSB do wytwarzania pary wodnej wykorzystują przyjazną dla środowiska energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. W procesie tym nie powstają spaliny. Kocioł elektryczny Bosch jest kompatybilny ze wszystkimi komponentami systemu przygotowywania wody i gospodarowania kondensatem. Zintegrowany system sterowania zapewnia, że kocioł jest włączany tylko wtedy, gdy dostępna jest ekologiczna energia elektryczna. Skontaktuj się z nami w kwestiach związanych z wytwarzaniem pary w sposób neutralny pod względem emisji CO2.

Zaopatrzenie w ciepło procesowe w kontekście dekarbonizacji - jak będą wyglądać w przyszłości kotły przemysłowe?

Przejdź do raportu technicznego (PDF 1.3 MB)