Produkcja przemysłowa

Niezależnie od tego, czy chodzi o materiały budowlane, lekarstwa, tworzywa sztuczne, opony samochodowe czy papier - w produkcji przemysłowej największe zapotrzebowanie na energię występuje w zastosowaniach związanych z wykorzystaniem ciepła procesowego, techniki napędowej i przenośnikowej, ogrzewania pomieszczeń i oświetlenia. Bezawaryjne, wewnętrzne zasilanie energią elektryczną, wysoka wydajność i dostępność instalacji to ważne czynniki, które pozwalają przedsiębiorstwom na obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie konkurencyjności. Bosch dostarcza odpowiednie rozwiązanie energetyczne dostosowane do procesów - w celu zapewnienia niezawodnej i ekonomicznej produkcji.

Chemia
Chemia

Para przegrzana do uruchamiania turbin parowych (wytwarzanie prądu). Para do różnych procesów, takich jak kraking parowy, destylacja, odpędzanie parą wodną, polimeryzacja i podgrzewanie reaktorów.

Farmacja
Farmacja

Zasilanie generatorów pary czystej oraz instalacji destylacyjnych przez konwencjonalne kotły parowe. Para jest używana również do czyszczenia, sterylizacji i depyrogenizacji pojemników szklanych oraz do nawilżania instalacji klimatyzacyjnych.

Papier
Papier

Gorąca woda, para i energia elektryczna do termicznego roztwarzania i przygotowywania masy papierniczej, jak również do ogrzewania cylindrów, prasowania, transportu i suszenia zwojów papieru.

Motoryzacja
Motoryzacja

Para, gorąca woda i energia elektryczna do procesów lakierowania i suszenia, wulkanizacji, ogrzewania form do opon oraz ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń produkcyjnych i biurowych.

Rafineria
Rafineria

Para, energia elektryczna i gorąca woda do podgrzewania mieszanin węglowodorów w kolumnach separacyjnych, wstępnego podgrzewania ropy naftowej, w procesach destylacji, np. destylacji frakcyjnej, jak również do ogrzewania rurociągów.

Materiały budowlane
Materiały budowlane

Zasilanie parą wodną autoklawów do utwardzania gazobetonu i cegły piaskowo-wapiennej, do parowania drewna oraz do produkcji forniru i płyt wiórowych.

Tekstylia
Tekstylia

Para do farbowania, prania, czyszczenia, suszenia, prasowania i składania w procesie produkcji i w pralniach, do parowania jako procesu uszlachetniania tkanin oraz do destylacji rozpuszczalników.

Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne

Gorąca woda i para do procesów suszenia termicznego, do spieniania, na przykład polistyrenu, oraz do procesów formowania.

Recykling
Recykling

Odzyskiwanie amoniaku ze ścieków poprzez odpędzanie parą wodną. Para do oddzielania mieszanin tłuszczu i wody, czyszczenia i dezynfekcji butelek zwrotnych lub do peletowania odpadów drewnianych.