Warunki użytkowania

  • Dzięki danym CAD produktów firma Bosch Industriekessel GmbH oferuje możliwość wizualnego planowania wstępnego.
  • Firma Bosch Industriekessel GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w danych CAD produktów w stosunku do wersji pobranej przez użytkownika bez uprzedniego powiadomienia.
  • Firma Bosch Industriekessel GmbH odpowiada wyłącznie za umyślne działania, rażące zaniedbania i brak gwarantowanych właściwości, z wyjątkiem przypadków, gdy odpowiedzialność firmy wynika bezpośrednio z obowiązujących przepisów i regulacji prawnych. Firma Bosch Industriekessel GmbH nie ponosi odpowiedzialności za szkody następcze wynikające z niewłaściwego wykorzystania informacji.

  • Dane produktu dotyczą standardowych wersji naszych komponentów.
  • Kwestie techniczne dotyczące kotłów oraz specyficzne dla danego systemu kryteria projektowe nie są uwzględniane w danych CAD produktów. W celu uzyskania tego typu informacji prosimy o kontakt z naszymi oddziałami.
  • Rozpowszechnianie danych CAD produktów poza procesem przetwarzania ofert i realizacji zamówień wymaga zgody udzielonej przez Bosch Industriekessel GmbH.
  • Nazw producentów na danych CAD produktów nie można zmieniać.