Kody błędów

E1
E2
E4
E5
E6
E7
E8
xE9
xF1
F3
F5
F6
xH0
H2
H3
xH4
H5
H6
H7
H8
H9
yHd
C7
P1
P2
xP3
P4
P5
xP9
xPL
PP
XL0
xL1
xL2
xL4
xL5
xL7
xL8
xL9
Nieprawidłowa kolejność faz
Zakłócenie komunikacji między jednostką wewnętrzną a jednostką Master
Usterka czujnika temperatury w T3/T4
Nietypowe napięcie zasilania sieciowego
Zarezerwowany
Usterka na czujniku temperatury wylotowej
Błąd adresu jednostki zewnętrznej
Odchylenie EEPROM, sprężarka
Błąd napięcia, magistrala DC
Usterka czujnika temperatury w T6B
Usterka czujnika temperatury w T6A
Usterka przyłącza, elektroniczny zawór rozprężny
Zakłócenie komunikacji między płytą główną a płytką drukowaną napędu sprężarki
Usterka ‒ zmniejszona liczba jednostek zewnętrznych
Usterka ‒ zwiększona liczba jednostek zewnętrznych
Ochrona modułu inwertera
Zabezpieczenie P2 zadziałało trzykrotnie w ciągu 60 minut
Zabezpieczenie P4 zadziałało trzykrotnie w ciągu 100 minut
Odchylenie w liczbie jednostek wewnętrznych
Usterka czujnika wysokiego ciśnienia
Zabezpieczenie P9 zadziałało dziesięciokrotnie w ciągu 120 minut
Usterka w jednostce Slave
(y = 1, 2; np. 1Hd oznacza usterkę jednostki Slave 1)
Zabezpieczenie PL zadziałało trzykrotnie w ciągu 100 minut
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem lub przed przegrzaniem przewodu wydmuchowego
Ochrona przed podciśnieniem
Zabezpieczenie prądowe sprężarki
Zabezpieczenie przed przegrzaniem przewodu wydmuchowego
Ochrona przed nadmierną temperaturą skraplacza
Zabezpieczenie modułu dmuchawy
Ochrona termiczna modułu inwertera
Niewystarczające zabezpieczenie przed przegrzaniem na wylocie sprężarki
Usterka na module sprężarki inwerterowej
Zabezpieczenie podnapięciowe magistrali DC
Zabezpieczenie przepięciowe magistrali DC
Błąd MCE
Ochrona przed przestojami
Zabezpieczenie kolejności faz
Wahania częstotliwości sprężarki są większe niż 15 Hz w ciągu jednej sekundy
Rzeczywista częstotliwość sprężarki odbiega od częstotliwości zadanej o więcej niż 15 Hz
Wskazanie wyłącznie w jednostce Master, w której występuje usterka
Zarezerwowany
Wskazanie wyłącznie w jednostce Master, w której występuje usterka
Wskazanie wyłącznie w jednostce Master, w której występuje usterka
Wskazanie wyłącznie w jednostce Master, w której występuje usterka
Wskazanie wyłącznie w jednostce Master, w której występuje usterka
E0
E1
E2
E3
E4
E6
E7
Eb
Ed
EE
FE
Konflikt trybów pracy
Zakłócenie komunikacji między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną
Usterka czujnika temperatury wewnętrznej (T1)
Usterka czujnika średniej temperatury wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej (T2)
Usterka czujnika temperatury wylotowej wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej (T2B)
Usterka dmuchawy
Usterka EEPROM
Usterka cewki EEV jednostki wewnętrznej
Usterka jednostki zewnętrznej
Usterka poziomu wody
Jednostka wewnętrzna nie ma przypisanego adresu