Kody błędów

E1
Opis usterki
Nieprawidłowa kolejność faz
E2
Opis usterki
Zakłócenie komunikacji między jednostką wewnętrzną a jednostką Master
Uwagi
Wskazanie wyłącznie w jednostce Master, w której występuje usterka
E4
Opis usterki
Usterka czujnika temperatury w T3/T4
E5
Opis usterki
Nietypowe napięcie zasilania sieciowego
E6
Opis usterki
Zarezerwowany
Uwagi
Zarezerwowany
E7
Opis usterki
Usterka na czujniku temperatury wylotowej
E8
Opis usterki
Błąd adresu jednostki zewnętrznej
xE9
Opis usterki
Odchylenie EEPROM, sprężarka
xF1
Opis usterki
Błąd napięcia, magistrala DC
F3
Opis usterki
Usterka czujnika temperatury w T6B
F5
Opis usterki
Usterka czujnika temperatury w T6A
F6
Opis usterki
Usterka przyłącza, elektroniczny zawór rozprężny
xH0
Opis usterki
Zakłócenie komunikacji między płytą główną a płytką drukowaną napędu sprężarki
H2
Opis usterki
Usterka ‒ zmniejszona liczba jednostek zewnętrznych
Uwagi
Wskazanie wyłącznie w jednostce Master, w której występuje usterka
H3
Opis usterki
Usterka ‒ zwiększona liczba jednostek zewnętrznych
Uwagi
Wskazanie wyłącznie w jednostce Master, w której występuje usterka
xH4
Opis usterki
Ochrona modułu inwertera
H5
Opis usterki
Zabezpieczenie P2 zadziałało trzykrotnie w ciągu 60 minut
H6
Opis usterki
Zabezpieczenie P4 zadziałało trzykrotnie w ciągu 100 minut
H7
Opis usterki
Odchylenie w liczbie jednostek wewnętrznych
Uwagi
Wskazanie wyłącznie w jednostce Master, w której występuje usterka
H8
Opis usterki
Usterka czujnika wysokiego ciśnienia
H9
Opis usterki
Zabezpieczenie P9 zadziałało dziesięciokrotnie w ciągu 120 minut
yHd
Opis usterki
Usterka w jednostce Slave
(y = 1, 2; np. 1Hd oznacza usterkę jednostki Slave 1)
Uwagi
Wskazanie wyłącznie w jednostce Master, w której występuje usterka
C7
Opis usterki
Zabezpieczenie PL zadziałało trzykrotnie w ciągu 100 minut
P1
Opis usterki
Zabezpieczenie przed nadciśnieniem lub przed przegrzaniem przewodu wydmuchowego
P2
Opis usterki
Ochrona przed podciśnieniem
xP3
Opis usterki
Zabezpieczenie prądowe sprężarki
P4
Opis usterki
Zabezpieczenie przed przegrzaniem przewodu wydmuchowego
P5
Opis usterki
Ochrona przed nadmierną temperaturą skraplacza
xP9
Opis usterki
Zabezpieczenie modułu dmuchawy
xPL
Opis usterki
Ochrona termiczna modułu inwertera
PP
Opis usterki
Niewystarczające zabezpieczenie przed przegrzaniem na wylocie sprężarki
XL0
Opis usterki
Usterka na module sprężarki inwerterowej
xL1
Opis usterki
Zabezpieczenie podnapięciowe magistrali DC
xL2
Opis usterki
Zabezpieczenie przepięciowe magistrali DC
xL4
Opis usterki
Błąd MCE
xL5
Opis usterki
Ochrona przed przestojami
xL7
Opis usterki
Zabezpieczenie kolejności faz
xL8
Opis usterki
Wahania częstotliwości sprężarki są większe niż 15 Hz w ciągu jednej sekundy
xL9
Opis usterki
Rzeczywista częstotliwość sprężarki odbiega od częstotliwości zadanej o więcej niż 15 Hz
Kod usterki
Opis usterki
E0
Konflikt trybów pracy
E1
Zakłócenie komunikacji między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną
E2
Usterka czujnika temperatury wewnętrznej (T1)
E3
Usterka czujnika średniej temperatury wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej (T2)
E4
Usterka czujnika temperatury wylotowej wymiennika ciepła jednostki wewnętrznej (T2B)
E6
Usterka dmuchawy
E7
Usterka EEPROM
Eb
Usterka cewki EEV jednostki wewnętrznej
Ed
Usterka jednostki zewnętrznej
EE
Usterka poziomu wody
FE
Jednostka wewnętrzna nie ma przypisanego adresu