Warunki uzyskania autoryzacji

Autoryzacja Junkers-Bosch to certyfikat potwierdzający odpowiednie kompetencje danego Instalatora i jakość świadczonych przez niego usług.

Uprawnia ona do wykonywania instalacji oraz rozruchu wszystkich urządzeń Junkers-Bosch na wykonanej lub przerabianej przez Instalatora instalacji oraz korzystania ze wszystkich korzyści wynikających z posiadania autoryzacji.

Autoryzacja przyznawana jest na okres do końca miesiąca maja kolejnego roku kalendarzowego i może być odnawiana na kolejne okresy trwające w każdym przypadku nie dłużej niż do końca maja kolejnego roku kalendarzowego. Pozwala to na stałe podnoszenie poziomu obsługi i weryfikację, czy dany Instalator nadal powinien posiadać Autoryzację Junkers-Bosch.

Wymagania dla ubiegających się o autoryzację:

  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEiDG)
  • uprawnienia gazowe E lub D
  • mile widziane uprawnienia elektryczne (nieobowiązkowe)
  • ukończenie szkolenia „Autoryzowany Instalator Junkers-Bosch”

Aby zostać Autoryzowanym Instalatorem Junkers-Bosch należy ukończyć specjalistyczne szkolenie "Autoryzowany Instalator Junkers-Bosch" (patrz zakładka „Szkolenia”). Pozyskana wiedza jest później pogłębiana i uzupełniana przez praktyczne warsztaty szkoleniowe.

Zainteresowani uzyskaniem autoryzacji Junkers-Bosch mogą zgłaszać swoje kandydatury do Regionalnych Przedstawicieli Handlowych Junkers-Bosch.