Warsztat 2.6: Pompy ciepła powietrzne i gruntowe do 17 kW

Intensywny warsztat przeznaczony dla doświadczonych firm zajmujących się montażem i serwisem pomp ciepła z uprawnieniami chłodniczymi zgłoszonymi w UDT oraz posiadających pełny osprzęt do diagnostyki obiegu chłodniczego.

 • czas trwania szkolenia: 2 dni w godz. 9:30 – 16:00

Zakres szkolenia:

Dzień 1

 • pompy ciepła gruntowe Bosch Compress 6000 LW jedno-sprężarkowe,
 • program doboru VPW 2100 (dostęp, rejestracja, praktyczne przykłady)
 • osprzęt, moduł SEM-1, schematy hydrauliczne (dodatkowe obiegi grzewcze, basen, chłód pasywny, kaskady),
 • okablowanie, konfiguracja na sterowniku SEC 10-1, ustawienia serwisowe, diagnostyka,
 • wartości pomiarowe przegrzania i dochłodzenia,
 • Bosch Compress 5000 DW/ 4000 DW- pompy powietrzne do c.w.u.
 • obsługa sterownika pompy, konfiguracja pompy z kotłem gazowym, stałopalnym oraz fotowoltaiką,
 • diagnostyka, kody usterek,
 • praktyczne zajęcia w grupach na poszczególnych pompach ciepła.

Dzień 2

 • inwertorowe pompy ciepła powietrzne Bosch Compress 7000i AW mononlok i Bosch Compress 3000 AWS typu split,
 • schematy hydrauliczne (dodatkowe obiegi c.o., współpraca z kotłem gazowym, chłodzenie, basen, system solarny),
 • układ chłodniczy, orurowanie, sprawdzenie szczelności, wykonanie próżni, napełnienie/dopełnianie czynnika chłodniczego,
 • obsługa serwisowa pompy ciepła, procedura „pomp down” – rozłączanie urządzeń,
 • okablowanie, uruchomienie, konfiguracja sterownika HPC400, diagnostyka błędów,
 • ćwiczenia praktyczne zajęcia w grupach na poszczególnych pompach ciepła.

Materiały:

 • instrukcje montażu i uruchomienia poszczególnych pomp ciepła oraz osprzętu,
 • materiały serwisowe pomp Bosch Compress 6000 LW, pomiary przegrzania i dochłodzenia,
 • symulator sterownika SEC 10-1,
 • arkusze kodów usterek pomp ciepła powietrznych,
 • materiały serwisowe pomp do grzania c.w.u.

Zgłoszenia:

Jeśli jesteś zainteresowany tym szkoleniem zgłoś nam swoją chęć udziału. Możesz to zrobić:

Sprawdź kontakty do Przedstawicieli (PDF 2.9 MB)