Wymiarowanie i dobór podgrzewaczy c.w.u

Program „DIWA” pomaga w obliczeniach oraz optymalizacji podgrzewaczy i zasobników dla różnych zapotrzebowań ciepłej wody użytkowej.

Możliwe jest m.in:
- wymiarowanie podgrzewaczy i zasobników dla budynków mieszkalnych zgodnie z DIN 4708 (jedno- oraz oraz wielorodzinnych)
- obliczenie specjalnego zapotrzebowania np. dla hoteli lub obiektów przemysłowych

Zintegrowana z programem metoda linii sumarycznych pozwala na dokonanie obliczeń przy wahających się rozbiorach c.w.u.

Pobierz program DiWa