Gdzie należy składać wnioski?

Gdzie złożyć wniosek w ramach Programu Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze - gdzie złożyć wniosek?

Wniosek wraz z załącznikami składa się w regionalnym Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) bądź w formie elektronicznej - szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronach poszczególnych WFOŚiGW:

kliknij w link

Wniosek można złożyć również w banku razem z wnioskiem o kredyt.

W nowej odsłonie Programu obowiązującej od 15 lipca 2022 roku można starać się także o dotację z prefinansowaniem, która polega na wypłacie części lub całości dotacji bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy.

Sprawdź szczegóły Programu Czyste Powietrze

Przejdź na stronę Programu