Jaka jest wysokość dofinansowania?

Jaka jest wysokość dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze - jaka jest wysokość dofinansowania?

Podpisywanie umów o dofinansowanie jest możliwe do 31.12.2027

Dofinansowanie może mieć formę:

  • dotacji
  • dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego
  • dotacji z prefinansowaniem (wypłata części lub całości dotacji bezpośrednio na rachunek bankowy wykonawcy)
  • pożyczki dla gmin jako uzupełnieniające finansowanie dla beneficjentów (w opracowaniu)

Dostępność formy zależy od poziomu dofinansowania.

Wysokość dofinansowania:

W przypadku dotacji od 30% do 90% faktycznie poniesionych kosztów.

Warunki dofinansowania:

  • czas trwania Programu - podpisywanie umów o dofinansowanie możliwe jest do 31.12.2027
  • okres realizacji – do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku na dofinansowanie

Wysokość dofinansowania na urządzenia Bosch Termotechnika (maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek):

  • kotły gazowe kondensacyjne – do 15 300 zł
  • pompy ciepła typu powietrze-woda – do 31 500 zł
  • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – do 16 700 zł
  • kolektory słoneczne – do 15 000 zł

program_czyste_powietrze

Podane w tabeli kwoty dotyczą przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją.

Sprawdź szczegóły Programu Czyste Powietrze

Przejdź na stronę Programu