Kto może skorzystać z dofinansowania?

Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze - kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Osoby fizyczne - właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych, a także wydzielonych lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W programie wyodrębnia się trzy grupy beneficjentów:

  • podstawowy poziom dofinansowania (bez przeliczania na członka gospodarstwa domowego) – dochód roczny do 135 000 PLN
  • podwyższony poziom dofinansowania (przeliczając na członka gospodarstwa domowego) – średni dochód miesięczny: 1864 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym
  • najwyższy poziom dofinansowania (przeliczając na członka gospodarstwa domowego) – średni dochód miesięczny: 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

program_czyste_powietrze
Sprawdź szczegóły Programu Czyste Powietrze

Przejdź na stronę Programu