Smog w Polsce i na świecie

Smog w Polsce i na świecie

Z badań regularnie prowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) wynika, że to właśnie w Polsce jest najniższa jakość powietrza w porównaniu z pozostałymi państwami Unii Europejskiej.

Jeśli spojrzymy na listę 20 najbardziej zanieczyszczonych miast w UE okaże się ze nasze miasta zajmują na niej 16 pozycji! (Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Wodzisław, Opoczno, Sucha Beskidzka, Kraków, Skawina, Nowy Sącz, Niepołomice, Tuchów, Knurów, Zabrze, Katowice, Wadowice, Nowa Ruda).

Normy w naszym kraju są średnio dwukrotnie większe niż w innych krajach a w niektórych przypadkach są one nawet sześciokrotnie wyższe (Poziom alarmowy dla PM10 w Polsce wynosi 150 µg/m³, gdy normy zalecane przez WHO wynoszą 50 µg/m³).

Przepis na powietrze bez smogu – sprawdź naszą ofertę:

Wskaźniki oceny jakości powietrza

Najważniejszymi wskaźnikami oceniającymi jakość powietrza monitorowanymi przez stacje pomiarowe są:

  • stężenie pyłu zawieszonego PM10
  • stężenie pyłu zawieszonego PM2,5
  • stężenie benzo(a)piranu w pyle PM10.

PM10

Jest mieszaniną cząsteczek zawieszonych w powietrzu o średnicy nie większej niż 10 µm. W jej skład mogą wchodzić takie substancje toksyczne jak np. benzopireny, dioksyny i furany.

Ich występowanie spowodowane jest m.in. z procesami spalania paliw stałych i ciekłych.

PM2,5

Są to aerozole atmosferyczne (pył zawieszony) o średnicy nie większej niż 2,5 µm.

Dla uświadomienia sobie jak małe są cząsteczki zanieczyszczeń PM10 (<10 µm) i PM2,5 (<2,5 µm), dla porównania informacja, że średnica włosa ludzkiego wynosi ok. 50 – 70 µm.

Stan powietrza w Polsce w sezonie grzewczym 2020/2021

Więcej

Nowość

Niska emisja

Więcej

Źródła smogu

Więcej

Chodniki antysmogowe

Więcej

System monitoringu jakości powietrza w Polsce

Więcej

Kto palił najwięcej? – Smogowy ranking polskich miast

Więcej

Smog na świecie

Więcej