Niska emisja

Główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest "niska emisja" czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych. Są to wszel­kie spa­liny prze­do­sta­jące się do powie­trza na niskiej wyso­ko­ści.

Przy­czyną niskiej emi­sji jest nie­efek­tywne spa­la­nie paliw (węgla, drewna, oleju), a czę­sto także śmieci w indy­wi­du­al­nych pie­cach i lokal­nych kotłow­niach – tutaj powstają głów­nie benzopiren (86% cał­ko­wi­tej emi­sji tego związku) oraz pyły PM10 i PM2,5 (nie­mal 50% cał­ko­wi­tej emi­sji każ­dego z nich).

Przepis na powietrze bez smogu - sprawdź naszą ofertę:

Niska emisja tworzy nawet 80% smogu w Polsce!

Emisja zanieczyszczeń powietrza w Polsce wynika w głównej mierze z ogrzewania domów za pomocą węgla i innych paliw stałych, często w piecach nie spełniających żadnych standardów emisyjnych. W piecach tych można spalić nie tylko odpady węglowe (muł i miał), ale także zwykłe śmieci, w tym tworzywa sztuczne. Muł i miał węglowy to produkty o wysokiej zawartości siarki, chloru czy popiołu. W wielu krajach węgiel tego typu jest traktowany jako odpad i nie jest sprzedawany, właśnie ze względu na jego bardzo negatywny wpływ na jakość powietrza. W odpadach węglowych znajdują się zwiększone ilości metali ciężkich oraz innych niebezpiecznych substancji.

PALENIE ŚMIECI

Aby zaoszczędzić np. na zakupie węgla, ludzie wykorzystują do palenia odpadki, które absolutnie nie powinny znaleźć się w piecu, zwłaszcza jeśli są to tworzywa sztuczne. Proceder spalania śmieci, choć szkodliwy i nielegalny, jest niestety w Polsce dość powszechny, od najmniejszych miejscowości po ścisłe centrum Warszawy. Świadomość jego szkodliwości jest niewielka, kary śmiesznie niskie (drobne mandaty) i w praktyce nie do wyegzekwowania. Wciąż nie ma też wystarczającej presji społecznej na osoby spalające odpady.

PALENIE DREWNEM

Warto też odnieść się do często spotykanej opinii, że drewno jest czystym, ”ekologicznym” paliwem. Nie jest to niestety prawdziwe stwierdzenie. Jeśli chodzi o emisję zanieczyszczeń (PM2,5, WWA), drewno bywa porównywalne ze średniej jakości węglem – wiele jednak zależy od pieca czy kominka, sposobu spalania, konkretnego paliwa. Faktem jest jednak, że np. w Warszawie dogrzewający się kominkami mieszkańcy zamożnych dzielnic oddychają często dużo gorszym powietrzem niż mieszkańcy ”blokowisk” ogrzewanych przez miejską sieć ciepłowniczą.

W Polsce dominują budynki ogrzewane węglem, który na 1 kWh ciepła emituje 270 mg pyłów zawieszonych. Dla porównania, w przypadku kotłów olejowych poziom pyłów wynosi niespełna 40 mg, natomiast kotły gazowe na 1 kWh dostarczają ich około 5 mg.

Poważny problem stanowi także fakt, iż polskie prawo dopuszcza stosowanie węgla o bardzo niskiej jakości, w tym mułu węglowego, a 1/5 kotłów i pieców węglowych ma 20 lub więcej lat. Przestarzała technologia i powstałe na przestrzeni lat urządzenia sprawiają, że do wytworzenia takiej samej ilości ciepła potrzeba więcej paliwa w porównaniu z nowszymi piecami.

Źródło: https://ranking-oczyszczaczy.pl/poradnik-czystego-powietrza/

Podsumowując, przyczyną niskiej emisji jest:

  • popularność paliw o słabej jakości, w tym mułu węglowego,
  • brak norm dotyczących jakości węgla przeznaczonego na sprzedaż gospodarstwom domowym,
  • spalanie odpadów,
  • zły stan techniczny pieców,
  • brak odpowiedniej izolacji cieplnej budynków,
  • niską popularność ekologicznych metod ogrzewania, czyli odnawialnych źródeł energii.

Ważne!

Warto pomyśleć o zmianie ogrzewania na bardziej ekologiczne. W ofercie Bosch Termotechnika znajduje się szeroki wybór kotłów gazowych i pomp ciepła, dzięki którym nie tylko zadbasz o zdrowie swoje i innych, ale także zaoszczędzisz na kosztach energii.

kotły kondensacyjne

pompy ciepła