Smog na świecie

Smog na świecie

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ) przekazuje wyniki pomiarów z sieci stacji pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) a dane o przekroczeniach progów alarmowych ozonu do Komisji Europejskiej za pośrednictwem Europejskiej Agencji Środowiska. Pliki te umieszczane są bezpośrednio w:

Przepis na powietrze bez smogu – sprawdź naszą ofertę:

Centralnym Repozytorium Danych Europejskiej Agencji Środowiska

Zagregowane i jednostkowe dane można zobaczyć i pobrać ze strony:

AIRBASE – Europejskiej bazy danych jakości powietrza administrowanej przez Europejską Agencję Środowiska

Monitoring zanieczyszczenia powietrza prowadzony jest na całym świecie. Jakość powietrza wyrażana jest za pomocą Indeksu Jakości Powietrza (ang. AQI - Air Quality Index).

Sprawdź jakość powietrza na świecie

Wartości Indeksu Jakości Powietrza (AQI) a poziomy zagrożenia dla zdrowia:

Dobra (0-50)

Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą.
Zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.

Średnia (51-100)

Jakość powietrza jest dopuszczalna.
Jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.

Niezdrowa dla osób wrażliwych (101-150)

Niezdrowe dla wrażliwych osób.
U osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.

Niezdrowa (150-200)

Niezdrowe.
Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych. U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.

Bardzo niezdrowa (200-300)

Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy.
Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.

Zagrożenie dla życia (300+)

Alarm zdrowotny.
Każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.