Dane firmy

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

22 715 40 00

Infolinia Handlowa 801 600 801*
Serwis Bosch Termotechnika 801 300 810*

* Czynne pon.-pt. w godz. 7-21, sob. w godz. 9-15. Koszt połączenia wg stawek operatora.

Pozostałe informacje:

NIP 526-102-79-92
REGON 011124535
Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051814
XIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego dla m.st Warszawy
Nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy:
Rafał Rudziński, Piotr Pyzio
Kapitał Zakładowy: 197 443 600 PLN
Numer konta bankowego centrali w Warszawie:
Bank Handlowy w Warszawie S.A., 58 1030 1508 0000 0005 0256 3009