System Instalacyjny Roku

Nagroda przyznawana w konkursie organizowanym przez magazyn „Systemy instalacyjne”, którego celem jest ujawnienie preferencji jego czytelników w zakresie innowacyjnych produktów wprowadzanych na polski rynek instalacyjny. Wybierając zwycięzców, grupa końcowych odbiorców ocenia ich przydatność i walory techniczno-użytkowe.

Konkurs, dzięki takiej formule, jest również sprawdzianem rozpoznawalności marki na rynku. Statuetka jest więc nagrodą nie tylko dla działów konstrukcyjnych firmy, ale dla wszystkich komórek: marketingu, sprzedaży czy logistyki.

2014 rok
2014 rok

w kategorii „Kotły grzewcze” za solarno-gazowy kocioł Cerapur Solar CSW 30-3A

2013 rok
2013 rok

w kategorii „Automatyka, urządzenia regulacyjne” za mobilny system sterowania JunkersHome z MB100-LAN

2010 rok
2011 rok

w kategorii „Systemy grzewcze” za gruntowe pompy ciepła typu TM-1