Budynek użytkowy w woj. łódzkim
Opis obiektu:

Dwa budynki użytkowe o powierzchni 110 m² oraz 60 m² w województwie łódzkim.

Budynek użytkowy w woj. łódzkim
Zastosowane rozwiązanie:

Powietrzna pompa ciepła Compress 3000 AWS zainstalowana w modernizowanych budynkach użytkowych.

Pompa ciepła pracuje na cele ogrzewania obu budynków (poprzez system grzejnikowy). Zastąpiła ona nieefektywne źródło ciepła w postaci kotła węglowego zasypowego. Pompa ciepła współpracuje z regulatorem pokojowym CR10.

Urządzenia:

  • Pompa ciepła Bosch Compress CS3000 AWS 8 E
  • Moduły Bosch MM100
  • Regulator pokojowy CR10
  • Zasobnik buforowy 50 l

Wykonawca:
Firma:
FHU „HYDRO-PLAS” Grzegorz Kołodziejczyk
Telefon:
E-mail:
Strona internetowa:
Szukasz pompy ciepła? Z partnerami Bosch to łatwe.
Firmy posługujące się znakiem Green Hero są kompetentne w zakresie doradztwa i instalacji ekologicznych rozwiązań grzewczych.