Opis obiektu:

Dom jednorodzinny o powierzchni 170 m² w województwie śląskim.

Zastosowane rozwiązanie:

Powietrzna pompa ciepła Compress CS 3000 AWS 8 E zainstalowana w nowopowstałym domu jednorodzinnym.

Pompa ciepła pracuje na cele ogrzewania budynku (poprzez system podłogowy) oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Nowe źródło ciepła współpracuje z istniejącą instalacją fotowoltaiczną obniżając koszty ogrzewania.

Urządzenia:

  • Pompa ciepła Compress CS3000 AWS 8 E
  • Grupy pompowe Bosch
  • Zasobnik c.w.u 300 l
  • Zasobnik buforowy 300 l

Wykonawca:
Firma:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Strona internetowa: