Opis obiektu:

Dom jednorodzinny o powierzchni 180 m² w województwie śląskim.

Zastosowane rozwiązanie:

Powietrzna pompa ciepła Compress CS7000i AW 9 ORE-S zainstalowana w nowopowstałym domu jednorodzinnym.

Urządzenie pracuje na cele ogrzewania budynku (poprzez system podłogowy) oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Źródło ciepła współpracuje z rekuperacją.

Urządzenia:

  • Pompa ciepła Compress CS7000i AW 9 ORE-S
  • Zasobnik c.w.u.
  • Zasobnik buforowy Bosch BH 120-51B

Wykonawca:
Firma:
Adres:
Telefon:
E-mail:
Strona internetowa: