Co jest objęte dofinansowaniem?

Co jest objęte dofinansowaniem?

Dzięki Programowi Czyste Powietrze można uzyskać dotację m.in. na wymianę systemu ogrzewania wykorzystującego paliwa stałe (np. pieca czy kotła) na:

  • kocioł gazowy
  • odnawialne źródło energii (jak np. kolektory słoneczne i/lub pompę ciepła)
  • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.

W ramach Programu można uzyskać również dotacje na termomodernizację budynków jednorodzinnych.