Gdzie należy składać wnioski?

Gdzie należy składać wnioski?

Wniosek wraz z załącznikami składa się w regionalnym Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) bądź w formie elektronicznej - szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronach poszczególnych WFOŚiGW:

kliknij w link

W nowej odsłonie Programu obowiązującej od 15 maja 2020 roku wniosek można również złożyć w banku razem z wnioskiem o kredyt.

Czas rozpatrywania wniosków to 30 dni od daty wpłynięcia.