Jak uzyskać dofinansowanie?

Jak uzyskać dofinansowanie?

Instrukcja krok po kroku:

Krok 1

Zarejestruj się na Portalu Beneficjenta w regionalnym Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW):

kliknij w link

Krok 2

Wypełnij wniosek o dofinansowanie i złóż go wraz z załącznikami zgodnie z wymaganiami regionalnego WFOŚiGW

Krok 3

Czekaj na kontakt przedstawiciela WFOŚiGW w celu umówienia spotkania w miejscu inwestycji

Krok 4

Podpisz umowę o dofinansowanie

Krok 5

Złóż wniosek o płatność i czekaj na przekazanie środków
(mogą być one wypłacane w kilku transzach po zakończeniu poszczególnych etapów inwestycji)

Krok 6

Czekaj na pozytywną weryfikację przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzającą zakończenie inwestycji

Krok 7

Rozlicz inwestycję

Dowiedz się więcej o Progamie Czyste Powietrze

kliknij w link