Jaka jest wysokość dofinansowania?

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Program trwa do 2029 roku a na jego realizację przeznaczono blisko 103 mld pln. Kwota ta przeznaczona jest na dotacje oraz pożyczki.

Dofinansowanie może mieć formę:

 • dotacji jako bezzwrotnego dofinansowania
 • dotacji jako częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego
 • pożyczki dla gmin jako uzupełnienie dla beneficjentów o podwyższonym poziomie dofinansowania.

Wysokość dofinansowania:

W przypadku dotacji od 30% do 100% faktycznie poniesionych kosztów.

Warunki dofinansowania:

 • czas trwania Programu - od 01.01.2018 do 30.06.2029
 • okres realizacji – do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku na dofinansowanie (nie później, niż do 30.06.2029).

Wysokość dofinansowania na urządzenia Junkers-Bosch (maksymalny koszt kwalifikowany na jeden budynek):

 • kotły gazowe kondensacyjne – do 9 000 pln
 • pompy ciepła typu powietrze-woda – do 18 000 pln
 • pompy ciepła typu glikol-woda – do 27 000 pln
 • pompy c.w.u. – do 9 000 pln
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – 10 000 pln
 • kolektory słoneczne – do 9 000 pln