Kto może skorzystać z dofinansowania?

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Program skierowany jest do:

  • osób fizycznych - właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych

Od 15 maja obowiązuje nowa wersja Programu, zgodnie z którą wyodrębnione są dwie grupy beneficjentów uprawnionych do:

  • podstawowego poziomu dofinansowania (bez przeliczania na członka gospodarstwa domowego) – dochód roczny do 100 000 PLN
  • podwyższonego poziomu dofinansowania (przeliczając na członka gospodarstwa domowego) – średni dochód miesięczny: 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym