Dofinansowanie do pompy ciepła – dostępne opcje

Dofinansowanie do pompy ciepła – dostępne opcje

Przeciętny koszt montażu pompy ciepła w domu jednorodzinnym waha się pomiędzy 35 a 45 tys. zł. Jest to dość znaczna kwota, którą można jednak zmniejszyć z pomocą dotacji do pomp ciepła. Warto poznać szczegóły tych programów, aby móc bez przeszkód finansowych zapewnić sobie ekologiczne ogrzewanie.

Dofinansowanie na pompę ciepła – kto może skorzystać?

Dofinansowanie na pompę ciepła – kto może skorzystać?

Dopłaty do pomp ciepła oraz inne formy dofinansowania kierowane są do różnych grup społecznych. Beneficjentami jednych mogą być wyłącznie osoby fizyczne, podczas gdy inne adresowane są np. do jednostek samorządu terytorialnego albo spółdzielni mieszkaniowych.

Obecnie skorzystać można z kilku programów, jednak przed podjęciem decyzji o zakupie pompy ciepła warto upewnić się co do szczegółowych warunków trybu udzielania dotacji, ponieważ jest on zależny od regionu, w którym realizowana będzie inwestycja.

Z dostępnych programów skorzystają gospodarstwa domowe, rolnicy, właściciele hoteli i pensjonatów, ośrodki sportu i rekreacji oraz inne podmioty.

Gdzie można ubiegać się o dotacje do pompy ciepła?

Dostępne obecnie w Polsce programy dofinansowań to:

  • „Czyste Powietrze”;
  • „Moje Ciepło”;
  • „Stop Smog”;
  • Ulga termomodernizacyjna;
  • PROW – dla rolników i przedsiębiorstw rolnych;
  • Dofinansowanie do pompy ciepła z NFOŚiGW;
  • Fundusz Termomodernizacji i Remontów (FTiR) – wsparcie skierowane do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania oraz użyteczności publicznej i lokalnych sieci ciepłowniczych oraz źródeł ciepła.

Poza programami ogólnopolskimi warto zapoznać się również lokalną ofertą dofinansowań, bo warunki finansowe potrafią być bardzo atrakcyjne. Korzystanie z takich programów może odbywać się na innych zasadach niż korzystanie z programów centralnych, więc istotne jest zapoznanie z ich regulaminami. Wśród programów o charakterze regionalnym należy wyróżnić:

W zależności od programu wnioski należy kierować do odpowiedniej instytucji:

Program „Czyste powietrze”

W maju 2020 r. programy „Mój Prąd” i „Czyste Powietrze” zostały zintegrowane. W przypadku inwestycji polegającej na jednoczesnej wymianie kotła na pompę ciepła i instalacji paneli fotowoltaicznych nie trzeba składać już dwóch odrębnych wniosków. Obecnie program „Czyste Powietrze” zapewnia dofinansowanie na pompę ciepła, a jego wysokość zależy od progu dochodowego. Beneficjenci zostali podzieleni na 3 grupy:

  • I grupa – podstawowa. O dofinansowanie w jej ramach mogą starać się osoby fizyczne, których roczny dochód jest mniejszy niż 100 tys. zł. Dofinansowanie, w ramach którego źródło ciepła wymieniane jest na pompę ciepła, wynosi 20 250 zł z dodatkowym bonusem 5 000 zł. Maksymalne dofinansowanie w I grupie wynosi 30 000 zł.
  • II grupa – należą do niej osoby, których dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza na osobę 2189 zł netto, a wieloosobowym – 1564 zł netto. Dofinansowanie na wymianę źródła ciepła na pompę ciepła wyniesie maksymalnie 27 000. zł. Dodatkowo można uzyskać 5 000 zł na fotowoltaikę. Łącznie dofinansowanie nie może przekroczyć 37 000 zł.
  • III grupa – o dofinansowanie w jej ramach mogą starać się osoby fizyczne, których dochód w gospodarstwie jednoosobowym nie przekracza 1260 zł na osobę, a wieloosobowym – 900 zł miesięcznie. Dofinansowanie, w ramach którego źródło ciepła wymieniane jest na pompę ciepła, wynosi 40 500 zł wraz z dodatkowymi 9 000 zł na fotowoltaikę. Maksymalne dofinansowanie w tej grupie wynosi 69 000 zł.

Przejdź na stronę programu>

Ogólnopolski Program „Moje Ciepło”

Program umożliwia uzsykanie dofinansowania na zakup i montaż pomp ciepła. Skierowany jest do osób osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami nowego, jednorodzinnego budynku mieszkalnego.

Pomoc finansowa ma formę dotacji, która stanowi do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Maksymalnie można otrzymać dofinansowanie do 21 tysięcy złotych. Największe wsparcie finansowe otrzymają osoby ubiegające się o dofinansowanie do gruntowej pompy ciepła oraz posiadające kartę dużej rodziny.

Przejdź na stronę programu>

Program „Stop Smog”

Z programu „Stop Smog” skorzystają osoby dotknięte ubóstwem energetycznym. Ich udział w programie zależy jednak od określonych działań gminy, w której planowana jest inwestycja.

To właśnie gmina typuje odpowiednio dużą liczbę gospodarstw domowych (co najmniej 1% łącznej liczby gospodarstw lub 20 budynków). Musi przy tym posiadać również ustawę antysmogową oraz dysponować budżetem na wkład własny (gmina otrzyma maksymalnie 70% dofinansowania).

Przejdź na stronę programu>

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodu wydatków związanych m.in. z montażem pompy ciepła. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający go zarówno według skali podatkowej, jak i liniowo. Ulga przysługuje również podatnikom opłacającym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Maksymalna wysokość wydatków objętych ulgą wynosi 53 tys. zł na każdego podatnika. Jeśli nieruchomość, w której zainstalowana została pompa ciepła stanowi współwłasność – z ulgi może niezależnie skorzystać każdy z podatników, nawet jeśli podatnicy są małżeństwem.

Oczywiście wydatki muszą być udokumentowane fakturami VAT wystawionymi przez podatników niekorzystających ze zwolnienia z VAT. Drugim warunkiem skorzystania z ulgi jest ukończenie przedsięwzięcia w okresie 3 lat. Jeśli rozpoczęliśmy inwestycję w 2021 r., musimy ją zakończyć najpóźniej 31 grudnia 2024 r.

Czy warto obecnie skorzystać z dopłat do pomp ciepła?

Czy warto obecnie skorzystać z dopłat do pomp ciepła?

Kwalifikując się nawet do II grupy, w ramach programu „Czyste Powietrze” zwykle możemy liczyć na obniżenie kosztów inwestycji średnio o 50% do 60%.

Jeżeli dodamy do tego jeszcze zwrot podatku z tytułu ulgi termomodernizacyjnej okazuje się, że inwestycja w pompę ciepła jest opłacalna zarówno z ekonomicznego jak i ekologicznego punktu widzenia. Warto więc skorzystać z dopłat do pomp ciepła.

Dowiedz się więcej
Pompa ciepła – Najważniejsze informacje
Pompa ciepła – Najważniejsze informacje

Więcej

Powietrzna pompa ciepła – kompletny przewodnik
Powietrzna pompa ciepła – kompletny przewodnik

Więcej

Pompa ciepła w starym domu – czy się opłaca?
Pompa ciepła w starym domu – czy się opłaca?

Więcej

Co to jest pompa ciepła?
Co to jest pompa ciepła?

Więcej

Pompa ciepła gruntowa – wszystko, co musisz o niej wiedzieć!
Pompa ciepła gruntowa – wszystko, co musisz o niej wiedzieć!

Więcej

Jak działa pompa ciepła?
Jak działa pompa ciepła?

Więcej

Jak działa pompa ciepła powietrzna?
Jak działa pompa ciepła powietrzna?

Więcej

Jaka pompa ciepła do Twojego domu? Sprawdź!
Jaka pompa ciepła do Twojego domu? Sprawdź!

Więcej

Jak działa ogrzewanie pompą ciepła?
Jak działa ogrzewanie pompą ciepła?

Więcej

Zrównoważony styl życia? To proste!
Zrównoważony styl życia? To proste!

Więcej

Jak ogrzewać dom zgodnie z prawem?
Jak ogrzewać dom zgodnie z prawem?

Więcej

Pompy ciepła - rewolucja w ogrzewaniu

Więcej

Dla kogo pompa ciepła?

Więcej

Pompy ciepła a fotowoltaika

Więcej

Szukasz pompy ciepła? Z partnerami Bosch to łatwe.
Szukasz pompy ciepła?
Z partnerami Bosch to łatwe!

Bosch Termotechnika ściśle współpracuje z instalatorami oferując im wsparcie m.in. w Programie Green Hero. Firmy posługujące się tym znakiem są kompetentne w zakresie doradztwa i instalacji ekologicznych rozwiązań grzewczych.

Znajdź Green Hero w swojej okolicy