Dyrektywa ErP

Dyrektywa ErP

Od 26 września 2015 roku źródła ciepła i zasobniki muszą spełniać określone wymogi w zakresie efektywności energetycznej produktów i systemów. Obowiązek ten nakłada Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP), obejmująca swoim zakresem urządzenia zużywające energię stosowane na terenie Unii Europejskiej. Dyrektywa ta dotyczy m.in. olejowych i gazowych kotłów grzewczych, pomp ciepła, modułowych bloków grzewczo-energetycznych i zasobników do określonej wartości mocy lub pojemności.

Prezentujemy najważniejsze informacje związane z Dyrektywą ErP.

Zachęcamy także do obejrzenia filmu.

Kalkulator ErP

Oblicz efektywność energetyczną urządzenia. Sprawdź etykietę.

przejdź do kalkulatora

Zobacz jak korzystać z kalkulatora ErP!

Ulotka (PDF 0.2 MB)

Zobacz film

Dyrektywa ErP

Dlaczego wprowadzono Dyrektywę ErP?
Dlaczego wprowadzono Dyrektywę ErP?

Więcej

Przepisy prawne
Przepisy prawne

Więcej

Obowiązki dostawców i producentów
Obowiązki dostawców i producentów

Więcej

Jakie urządzenia podlegają pod Dyrektywę ErP?
Jakie urządzenia podlegają pod Dyrektywę ErP?

Więcej

Klasy efektywności energetycznej
Klasy efektywności energetycznej

Więcej

Karta produktu
Karta produktu

Więcej

Etykiety dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych i zestawów
Etykiety dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych i zestawów

Więcej

Etykiety dla podgrzewaczy wody i zasobników c.w.u.
Etykiety dla podgrzewaczy wody i zasobników c.w.u.

Więcej