Dyrektywa ErP

Od 26 września 2015 roku źródła ciepła i zasobniki muszą spełniać określone wymogi w zakresie efektywności energetycznej produktów i systemów. Obowiązek ten nakłada Dyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP), obejmująca swoim zakresem urządzenia zużywające energię stosowane na terenie Unii Europejskiej. Dyrektywa ta dotyczy m.in. olejowych i gazowych kotłów grzewczych, pomp ciepła, modułowych bloków grzewczo-energetycznych i zasobników do określonej wartości mocy lub pojemności.

Prezentujemy najważniejsze informacje związane z Dyrektywą ErP.

Zachęcamy także do obejrzenia filmów.

Kalkulator ErP

Oblicz efektywność energetyczną urządzenia. Sprawdź etykietę.

przejdź do kalkulatora

Zobacz jak korzystać z kalkulatora ErP!

Ulotka (PDF 0.2 MB)

Dlaczego wprowadzono Dyrektywę ErP?

Więcej

Przepisy prawne

Więcej

Obowiązki dostawców i producentów

Więcej

Jakie urządzenia podlegają pod Dyrektywę ErP?

Więcej

Klasy efektywności energetycznej

Więcej

Karta produktu

Więcej

Etykiety dla ogrzewaczy pomieszczeń, ogrzewaczy wielofunkcyjnych i zestawów

Więcej

Etykiety dla podgrzewaczy wody i zasobników c.w.u.

Więcej