Wzór etykiety dla wielofunkcyjnego kotła grzewczego