Jakie urządzenia podlegają pod Dyrektywę ErP?

Jakie urządzenia podlegają pod Dyrektywę ErP?