Karta produktu dla urządzenia

Karta produktu zawiera podstawowe parametry techniczne dotyczące urządzenia, w tym parametry konieczne dla wyliczenia sezonowej efektywności energetycznej dla zestawów zawierających dane urządzenie. Rozporządzenia dokładnie definiują, jakie informacje muszą być zawarte w karcie produktu.

Przykładowo wymagane informacje w karcie produktu dla ogrzewczy pomieszczeń:

a) nazwa dostawcy lub jego znak towarowy

b) identyfikator modelu dostawcy

c) klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla urządzenia (od G do A+++)

d) znamionowa moc cieplna w kW

e) sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń w %

f) roczne zużycie energii w kWh pod względem ilości energii końcowej

g) poziom mocy akustycznej LWA w pomieszczeniu w dB

Przykładowa karta produktu dla kotła

Przykładowa karta produktu dla kotła