Karta produktu dla zestawu

Karta produktu dla zestawu zawiera wskaźniki techniczne z kart produktów poszczególnych elementów składających się na zestaw oraz wyliczenie sezonowej efektywności energetycznej zestawu w %, która jest podstawą do przydzielenia odpowiedniej klasy sezonowej efektywności energetycznej (od G do A+++).

Przykładowa karta produktu dla kotła

Przykładowa karta produktu dla kotła