Przepisy prawne

Przepisy prawne

Celem dyrektywy ErP jest przyjazne środowisku kształtowanie produktów mających wpływ na zużycie energii. Mają na to wpływ następujące elementy:

  • Tworzenie produktu (konstrukcja i produkcja)
  • Eksploatacja produktu (emisja zanieczyszczeń i sprawność energetyczna)
  • Wykorzystanie i ocena wyrobu (recykling i wizualizacja dla klienta oceny produktu)

Dyrektywa ErP obejmuje trzy główne obszary:

  • Wymagania dla produktu (ekoprojekt)
  • Obowiązek stosowania etykiet energetycznych
  • Obowiązek udostępniania danych technicznych produktu (kart produktu)

Więcej informacji:

Celem dyrektywy 2010/30/UE (która zastąpiła dyrektywę 92/75/EWG) jest rozszerzenie etykietowania ograniczonego do tej pory do urządzeń gospodarstwa domowego (np. pralki, lodówki, piekarniki, lampy, zmywarki), do wszystkich produktów związanych z energią (np. urządzenia grzewcze do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej, wentylatory, pompy obiegowe, klimatyzatory, itd.).Etykiety energetyczne za pomocą czytelnych znaków graficznych informują o efektywności energetycznej danego urządzenia. Dzięki temu następuje oddziaływanie na świadomość konsumentów dotyczącą rzeczywistego zużycia energii oraz wpływanie na decyzje zakupów urządzeń energooszczędnych.

Rozporządzenie 811/2013 ustanawia wymogi dotyczące etykietowania efektywności energetycznej i dostarczania uzupełniających informacji o produkcie dla ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych o znamionowej mocy cieplnej < 70 kW, zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń < 70 kW, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny < 70 kW, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

Rozporządzenie nr 812/2013 ustanawia wymogi dotyczące etykietowania efektywności energetycznej i dostarczania uzupełniających informacji o produkcie dla podgrzewaczy wody o znamionowej mocy cieplnej < 70 kW, zasobników ciepłej wody użytkowej o pojemności magazynowej < 500 litrów oraz zestawów zawierających podgrzewacz wody o znamionowej mocy cieplnej < 70 kW i urządzenie słoneczne.

Rozporządzenie nr 813/2013 ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie wprowadzania do obrotu lub użytkowania ogrzewaczy pomieszczeń i ogrzewaczy wielofunkcyjnych o znamionowej mocy cieplnej < 400 kW, z uwzględnieniem ogrzewaczy stanowiących część zestawów zawierających ogrzewacz pomieszczeń, regulator temperatury i urządzenie słoneczne oraz zestawów zawierających ogrzewacz wielofunkcyjny, regulator temperatury i urządzenie słoneczne.

Rozporządzenie nr 814/2013 ustanawia wymogi dotyczące ekoprojektu w zakresie wprowadzania do obrotu lub użytkowania podgrzewaczy wody o znamionowej mocy cieplnej < 400 kW i zasobników ciepłej wody użytkowej o pojemności < 2 000 litrów, w tym wchodzących w skład zestawów zawierających podgrzewacz wody i urządzenie słoneczne.

Rozporządzenia nr 641/2009 i 622/2012 ustanawiają wymogi dotyczące ekoprojektu dla wprowadzania na rynek pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych zintegrowanych z produktami. Zgodnie z tymi wymogami od 1 sierpnia 2015 r. współczynnik efektywności energetycznej (EEI) dla pomp cyrkulacyjnych nie może przekroczyć wartości 0,23.

ErP - Przegląd rozporządzeń (LOT)

Rozporządzenia dla określenia grup produktowych (LOT) definiują minimalne wymagania odnoszące się do ich efektywności energetycznej.

1
Rozporządzenie
EU 811/2013
EU 813/2013
- ogrzewacze pomieszczeń
- ogrzewacze wielofunkcyjne
- zestawy
Efekt
minimalna wartość efektywności energetycznej
2
Rozporządzenie
EU 812/2013
EU 814/2013
- podgrzewacze wody
- zestawy
- zasobniki c.w.u.
- bufory
Efekt
minimalna wartość efektywności energetycznej
11
Rozporządzenie
EU 622/2012
EU 641/2009
- pompy
Efekt
EEI min. 0,23
(EEI to wskaźnik efektywności energetycznej, który zastępuje poziom efektywności)