How does a mechanical ventilation system with heat recovery work?

Jak działa system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła?

System wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła to alternatywa dla wentylacji grawitacyjnej. W pomieszczeniach rozprowadza się kanały doprowadzające świeże powietrze oraz kanały usuwające zużyte powietrze na zewnątrz. Najważniejszym elementem tego systemu jest rekuperator.

Co najważniejsze, wentylacja mechaniczna doprowadza świeże powietrze do wnętrz, filtry je oczyszczają, nie ma takich strat ciepła, jak w wypadku wietrzenia tradycyjnego. Dodatkowo dzięki rekuperacji odzyskiwane jest nawet 90 % ciepła z powietrza usuwanego z budynku.

Na czym polega rekuperacja?

Elementem systemu wentylacji jest rekuperator, czyli urządzenie składające się z wentylatorów i wymiennika ciepła. To właśnie rekuperator potrafi ogrzać pobierane z zewnątrz chłodne powietrze ciepłem z powietrza usuwanego. Dzięki temu zdecydowanie poprawia się energooszczędność budynku, spadają koszty ogrzewania.
Latem w godzinach wieczornych lub nocnych, kiedy powietrze na zewnątrz robi się chłodniejsze niż w pomieszczeniach, można uzyskać efekt chłodzenia.

Zalety wentylacji mechanicznej z rekuperacją:

  • stały kontrolowany przepływ powietrza w pomieszczeniach
  • skuteczna wentylacja przy zamkniętych oknach
  • obniżenie kosztów ogrzewania domu dzięki odzyskowi ciepła z usuwanego powietrza
  • ochrona domu przed zawilgoceniem, co może się zdarzyć np. przy bardzo szczelnych oknach
  • filtrowanie zanieczyszczonego powietrza, ograniczanie napływu pyłków i innych alergenów
  • system wentylacji mechanicznej najlepiej instalować na etapie budowy, choć możliwe jest także jej wykonanie później.