Leksykon

Słownik pojęć = ogrzewanie bez tajemnic

W branży grzewczej trwa nieustanny proces udoskonalania oraz poszukiwania nowych rozwiązań w dziedzinie komfortowego i oszczędnego ogrzewania. Wraz z nim pojawia się wiele wyrazów i określeń pochodzących z języków obcych, których tłumaczenie bywa niejednoznaczne.

W naszym słowniku pojęć techniki grzewczej znajduje się kilkadziesiąt haseł oraz terminów specjalistycznych, dzięki którym zagadnienia związane z ogrzewaniem staną się bliższe i bardziej zrozumiałe.

Absorber

Absorber integralna część kolektorów słonecznych JUNKERS, która odpowiedzialna jest za pochłanianie (absorbowanie) energii słonecznej i przekształcanie jej w ciepło. Wszystkie modele kolektrów słonecznych, tj. Classic (FKB) , Comfort (FKC) oraz Excellence (FKT) posiadają najwyższej jakości absorbery, zapewniające wysoką wydajność oraz wytrzymałość kolektorów.

Adapter

Element kominowy umożliwiający połączenie dwóch przewodów o różnej średnicy. Najcześciej stosowane szerokości przewodów to 80/120 oraz 60/100 mm.

AE (kotły)

Oznaczenie urządzeń grzewczych JUNKERS (głównie kotłów) wskazujące na zamkniętą komorę spalania. Dzięki zamkniętej komorze spalania kotły te są obecnie najbezpieczniejszymi urządzeniami gazowymi na rynku

Akumulacja (ciepła)

Sposoby taniego przechowywania ciepła w systemie sezonowym lato/zima.

Anoda magnezowa

Powszechnie stosowane czynne zapobieganie korozji zbiorników na ciepłą wodę użytkową.

Element ulegający naturalnemu zużyciu. Wymiana bardzo często możliwa do przeprowadzenia przez użytkownika we własnym zakresie.

Atmosferyczny (np. kocioł)

Urządzenie grzewcze, które do procesu spalania gazu oraz wyrzutu spalin wykorzystuje różnicę ciśnień powietrza atmosferycznego.

Jedno z najczęściej spotykanych typów urządzeń na rynku. Urządzenie atmosferyczne zawsze ma otwartą komorę spalania.

Automatyczne diagnozowanie usterek

System znajdujący się w większości urządzeń grzewczych JUNKERS umożliwiający szybką i precyzyjną diagnozę stanu urządzenia.

Przyjazność tego systemu wpływa na szybkość ewentualnych napraw oraz ich niski koszt.

Bateria termostatyczna

Bateria termostatyczna - to armatura łazienkowa zawierająca głowicę termostatyczną pozwalającą na płynne i precyzyjne regulowanie temperatury c.w.u. bez konieczności regulowania podgrzewacza. Junkers umożliwia stosowanie baterii termostatycznych we współpracy z podgrzewaczami przepływowymi wody z płynną modulacją płomienia.

Biogaz

Biogaz jest mieszaniną gazów, która powstaje z masy organicznej podczas jej beztlenowej fermentacji.

Główne składniki biogazu to metan (40-70%) i ditlenek węgla (30-70%). Występują w nim również śladowe ilości: amoniaku, siarkowodoru i wodoru. Metan jest najcenniejszym składnikiem biogazu. Jego wartość opałowa to 9470 kcal/m3 (39,7 MJ/m3), co oznacza, że biogaz o średniej zawartości metanu na poziomie 62% ma wartość opałową: 22,1 MJ/m3.

Powyższe właściwości powodują, iż biogaz może być wykorzystywany do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Przed umieszczeniem go w instalacji gazowej zachodzi potrzeba jego osuszenia i oczyszczenia z siarkowodoru. Produkcja energii elektrycznej z biogazu odbywa się w gazowych generatorach prądu lub w skojarzeniu z produkcją ciepła.

Biomasa

Biomasa to najstarsze i trzecie co do wielkości naturalne źródło energii. Głównymi produktami zaliczanymi do biomasy są:

 • drewno kawałkowe,
 • trociny,
 • wióry,
 • zrębki drewna,
 • kora,
 • brykiet drzewny,
 • pelety (granulat),
 • ziarno energetyczne,
 • słoma,
 • łupiny orzecha,
 • biopaliwa płynne,
 • biopaliwa gazowe,
 • oraz wszystkie inne substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego ulegające biodegradacji.

Kotły stałopalne Junkers Supraclass S idealnie nadają się do spalania biomasy.

Biwalentny (np. zbiornik)

Zbiornik biwalentny służy do akumulacji ciepła i ogrzewania c.w.u. Zbiornik ten wyposażony jest w dwie wężownice: górą oraz dolną.

Dolna wężownica (solarna) zasilana jest z kolektorów słonecznych, natomiast górna, przeznaczona do ogrzewania szczytowego, może być podłączona do dowolnego źródła ciepła zapewniającego centralne ogrzewanie budynku (kotła, kominka z płaszczem wodnym lub pompy ciepła).

W środkowej części zbiornika umieszczona jest grzałka elektryczna, która dogrzewa górne warstwy wody użytkowej w przypadku niedostatecznej ilości energii słonecznej i jednoczesnym braku zasilania z kotła centralnego ogrzewania.

Zaletami tego rozwiązania są: obniżenie kosztów wyposażenia całej kotłowni poprzez zakup tańszego kotła jednofunkcyjnego (z automatyką do c.w.u), optymalne wykorzystanie miejsca w kotłowni, możliwość podłączenia cyrkulacji c.w.u do zbiornika, niskie koszty eksploatacyjne oraz możliwość całkowitego wyłączenia kotła c.o. w okresie letnim.

Biwalentne pojemnościowe podgrzewacze c.w.u. wyposażane są w dwie wężownice pokryte odporną na korozję emalią.

BOSCH HEATRONIC®

Układ elektroniczny kompleksowo obsługujący wszystkie funkcje kotła. Wszystkie parametry pracy i wykonywane funkcje są wyświetlane w formie skrótów na cyfrowym wyświetlaczu, co zdecydowanie usprawnia instalację i serwis. Układ BOSCH Heatronic® pozwala na szybkie i bezproblemowe zaprogramowanie wszystkich serwisowych parametrów pacy z elektronicznego panela sterowania, jak również dostęp do wszystkich funkcji użytkowych za pomocą kilku przycisków. Dzięki temu kocioł jest wyjątkowo łatwy w montażu, serwisie i codziennej obsłudze. Panel BOSCH Heatronic® posiadają wszystkie kotły kondensacyjne Junkers oraz m.in. kocioł konwencjonalny Ceraclass Excellence.

Ceraclass Excellence

Bufor

Jest to zasobnik będący integralną częścią górnego źródła ciepła w układzie ogrzewania przy pomocy pompy ciepła .

Rzadko bufor może występować jako element dolnego źródła ciepła (odszranianie parownika).

Funkcje bufora:

1. sprzęgło hydrauliczne, rozdzielające obieg skraplacza od obiegu instalacji c.o.
2. magazyn ciepła
3. reduktor cyklów pracy pompy ciepła i konsumpcji energii elektrycznej
4. stabilizator pracy instalacji i pompy ciepła

C.W.U.

Ciepła woda użytkowa.

Ciąg kominowy

Podciśnienie (ciśnienie o wartości ujemnej w stosunku do ciśnienia atmosferycznego) mierzone w wybranym punkcie przewodu spalinowego, wywołane różnicą miedzy gęstością danego gazu (spalin) a gęstością otaczającego powietrza atmosferycznego i proporcjonalnego do wysokości położenia wylotu spalin nad punktem pomiarowym.

Ciepło gruntu

Ciepło gruntu (ciepło geotermiczne) to całkowicie darmowe i niewyczerpalne źródło ciepła z powierzchni lub z głębi ziemi.

Ciepło to znajduje się w naszym bezpośrednim otoczeniu i jest potężnym zasobnikiem energii.

Pozwala uniezależnić się od konwencjonalnych źródeł energii (gaz, prąd, węgiel, itp.) i jest dostarczane stale przez 365 dni w roku.

Ciepło powietrza

Ciepło powietrza pochodzi od otaczającego nas powietrza atmosferycznego i jest całkowicie darmowym i niewyczerpalne źródłem ciepła.

Ciepło to znajduje się w naszym bezpośrednim otoczeniu i jest potężnym zasobnikiem energii.

Powietrze akumuluje energię słoneczną, która wykorzystywana jest do ogrzewania c.w.u. oraz c.o.

Pozwala uniezależnić się od konwencjonalnych źródeł energii (gaz, prąd, węgiel, itp.) i jest dostarczane stale przez 365 dni w roku.

Ciśnienie gaśnięcia

Jest to ciśnienie gazu, przy którym płomień odrywa się od palnika na skutek zbyt dużej prędkości wypływu gazu.

COP (współczynnik)

COP (Coefficient of Performance) - współczynnik określający stosunek energii cieplnej uzyskanej (kW) do energii elektrycznej pobranej (wraz z energią pomocniczą) w określonych warunkach (temperatura, czas). W pompach ciepła Junkers wartość współczynnika jest jedną z najwyższych na rynku i wynosi maksymalnie 5,0.

Cyrkulacja

Dodatkowy przewód łączący najdalszy punkt poboru c.w.u. z zasobnikiem c.w.u., po zamontowaniu na nim pompy, umożliwia cyrkulację c.w.u. w instalacji i natychmiastowy wypływ ciepłej wody po odkręceniu kranu.

Czopuch

Przewód łączący króciec (króćce) wylotu spalin kotła z kominem.

Czujnik NTC

NTC to opornik o ujemnym współczynniku temperaturowym (ang. Negative Temperature Coefficient)

gdzie wzrost temperatury powoduje zmniejszanie się jego rezystancji.

NTC zapewniają z bardzo dużą dokładnością monitorowanie temperatury wody zarówno na wejściu jak i wyjściu urządzenia.

Czujniki te są standardowym wyposażeniem wielu urządzeń JUNKERS, w tym m.in. gazowych przepływowych podgrzewaczy wody Celsius / Celsius Plus (http://www.junkers.pl/pl/pl/produkty_1/podgrzewacze_wody_1/podgrzewacze_przeplywowe_1/celsiusplus/celsiusplus_1.aspx)

Celsius

Czujnik zaniku ciągu kominowego

Przetwornik pomiarowy ciągu kominowego, powodujący odcięcie dopływu gazu do palnika w wypadku zaniku tego ciągu.

Dom pasywny

Dom pasywny - zapewnia mieszkańcom wysoki komfort cieplny przez cały rok bez konieczności zastosowania tradycyjnego ogrzewania lub klimatyzacji.

Oznacza to, że zimą nasz dom będzie ogrzewany, a latem chłodzony. Jednocześnie koszt ogrzewania będzie mniejszy o około 90% od tradycyjnego.

Standard domu pasywnego uzyskuje się po zastosowaniu kilku niezbędnych systemów instalacji oraz spełnieniu istotnych warunków dotyczących samej architektury budynku.

Nowoczesne rozwiązania technologiczne, takie jak: kolektory słoneczne, wymienniki ciepła, rozbudowane układy wentylacyjne z odzyskiem ciepła skutecznie podwyższają parametry cieplne i klimatyczne domu. Do budowy stosuje się także materiały o bardzo wysokiej jakości i doskonałych współczynnikach przenikania ciepła. Dotyczy to zarówno materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych, jak i przeszkleń, stolarki i elementów ocieplenia dachu.

Standardy domu pasywnego wymagają, aby współczynnik przenikania ścian zewnętrznych nie przekraczał 0,15 W/m2K, a konstrukcja była wolna od mostków termicznych. Współczynnik przenikania ciepła przez okna powinien być mniejszy niż 0,8 W/m2K (dotyczy to całego okna: szyb i ramy).

Dopuszczalna emisja

Ilość substancji zanieczyszczających emitowana do powietrza atmosferycznego w jednostce czasu, określona zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

Dwufunkcyjny kocioł

Kocioł dwufunkcyjny jest tak zaprojektowany, żeby ogrzewać dom i przygotowywać ciepłą wodę użytkową. Najczęściej są to kotły wiszące, podgrzewające c.w.u. w systemie przepływowym. Latem kocioł tylko przygotowuje ciepłą wodę, zimą jego podstawowym zadaniem jest ogrzewanie domu. Jeżeli jednak odkręcimy kurek z ciepłą wodą, kocioł przełączy się na podgrzewanie wody pobieranej z kranu tak długo, jak długo z niej korzystamy, a z chwilą zakręcenia kurka wróci do ogrzewania wody do c.o.

Dwutlenek węgla (CO₂)

Dwutlenek węgla (CO₂) - bezbarwny, bezwonny i nieposiadający smaku gaz, uwalniany podczas spalania substancji zawierających węgiel (węgiel opałowy, olej opałowy, gaz ziemny). Dwutlenek węgla przedostaje się do atmosfery, rozpuszcza się w wodzie morskiej i tworzy związki zwane węglanami. Naturalna zawartość CO₂ w powietrzu wynosi 0,03-0,04% objętości.

Efektywna wysokość komina

Różnica wysokości pomiędzy paleniskiem a wylotem komina.

Ekologiczne urządzenia

Junkers w unikalny sposób łączy tradycję z nowoczesnością.

Nasze produkty znane na całym świecie od dziesiątków lat dzięki najnowszym technologiom skutecznie przyczyniają się do ochrony środowiska.

Ekologiczne urządzenia JUNKERS to:

 • kotły kondensacyjne (http://www.junkers.pl/pl/pl/produkty_1/kotly_kondensacyjne/kotly-kondensacyjne.html)
 • płyty solarne
 • pompy ciepła
 • kotły na paliwa stałe (pelet)
 • regulatory pogodowe . (http://www.junkers.pl/pl/pl/produkty_1/regulatory/regulatory.html)

Ekran izolacyjny

Płyta lub ścianka z materiału niepalnego, eliminująca wpływ wysokiej temperatury na butlę z gazem płynnym i gazomierz, a także oddzielająca urządzenie gazowe od materiałów palnych, np. ściany z drewna.

Emaliowany zbiornik

Zbiornik stalowy zabezpieczony jest przed korozją emalią ceramiczną z anodą magnezową.

Emisje

Emisje - uwalnianie stałych, ciekłych lub lotnych substancji z urządzeń produkcyjnych w trakcie procesów technicznych, które zanieczyszczają powietrze, wodę lub inne obszary środowiska.

Filtr wody

Filtr wody - niezbędny element urządzeń podgrzewających c.w.u. - przepływowych podgrzewaczy wody lub kotłów dwufunkcyjnych, który chroni urządzenie przed przedostawaniem się cząstek stałych mogących uszkodzić ogrzewacz lub kocioł.

Z tego względu zaleca się regularne czyszczenie filtra.

Funkcja Quick Tap

Funkcja dodatkowa Quick Tap w dwufunkcyjnych kotłach JUNKERS typu Ceraclass określana inaczej "komfortem na rozkaz". Polega na przygotowaniu ciepłej wody użytkowej w kotle na chwilę przed jej poborem przez użytkownika. Zapewnia oszczędność wody, optymalne zużycie gazu oraz najwyższy komfort ciepłej wody.

Ceraclass

Gaz płynny LPG

Gaz węglowodorowy jednorodny lub jego mieszaniny zawierające w swoim składzie głównie propan i butan.

Gazociąg

Rurociąg wraz z wyposażeniem, służący do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych.

Gęstość obciążenia ogniowego

Energia cieplna, wyrażona w megadżulach (MJ), która może powstać przy spalaniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów starych, przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu, wyrażona w metrach kwadratowych.

Górne źródło ciepła

To jeden z trzech integralnych elementów instalacja c.o. pompy ciepła .

Przyjęto, iż początek źródła górnego zaczyna się od króćców skraplacza pompy ciepła poprzez zasobnik buforowy, pompy i zawory regulacyjne oraz odbiornik ciepła,

tj. instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania z pompami obiegowymi i zaworami regulacyjnymi.

Granice zapłonu (zapalność) gazu Gm

Wyrażają zawartości procentowe, pomiędzy którymi zachodzi proces spalania tej mieszaniny [% obj.]

Gruntowa pompa ciepła

Gruntowa pompa ciepła - zwana także pompą geotermiczną - wykorzystuje ciepło gruntu do ogrzewania domów i podgrzewania wody. Pobór ciepła odbywa się w sposób powierzchniowy lub głębinowy. W naszej ofercie posiadamy dwa modele pomp ciepła: linii TM z wbudowanym zasobnikiem c.w.u. oraz linii TE z wbudowanym zaworem trójdrogowym oraz przyłączem podgrzewacza c.w.u.

Grupa bezpieczeństwa

Element instalacji c.o./c.w.u. chroniący ją przed nadmiernym ciśnieniem składający się z:

 • zaworu bezpieczeństwa,
 • odpowietrznika,
 • rury grubościennej manometru,
 • króćca pomiarowo-kontrolnego,
 • zaworu zwrotnego (nie dopuszcza, aby podgrzana woda wracała do zimnej części jej sieci),
 • manometru lub jego przyłącza,
 • lejka odpływowego.

Dodatkowym wyposażeniem grupy bezpieczeństwa jest reduktor ciśnienia.

W zależności od typu instalacji oraz urządzenia, Junkers ma w swojej ofercie kilka grup bezpieczeństwa.

Grzejnik pokojowy

Do grzejników pokojowych zalicza się różne rodzaje grzejników żeliwnych i stalowych, grzejniki płytowe, konwektory oraz specjalne odmiany konstrukcyjne grzejników, jak np. grzejniki łazienkowe w postaci suszarek do ręczników. Grzejnik pokojowy oddaje ciepło poprzez konwekcję (unoszenie się ciepłego powietrza) i poprzez promieniowanie.

Histereza grzania

Wartość o jaką musi spaść temperatura np. w instalacji c.o. lub w zasobniku c.w.u., aby została załączona pompa w celu dogrzania wody w instalacji lub zasobniku. Im większa histereza (różnica między temperaturą włączania i wyłączania grzania), tym kocioł (pompa ciepła) dłużej podgrzewa wodę, ale jednocześnie po cyklu pracy ma dłuższą przerwę w grzaniu.

HT - BUS

HT-BUS niskonapięciowa szyna danych występująca w kotłach m.in. Cernorm zapewniająca cyfrową wymianę danych. Dzięki HT - BUS dane między np. kotłem a regulatorem przekazywane są szybko i precyzyjnie i bez zakłóceń.

Indukcyjność w ogrzewaniu

Nagrzewanie indukcyjne jest to nagrzewanie elektryczne polegające na generacji ciepła przy przepływie prądów wirowych wywołanych zjawiskiem indukcji elektromagnetycznej w elementach sprzężonych magnetycznie.

Urządzeniami wykorzystującymi indukcyjność w ogrzewnictwie są m.in.:

 • piece indukcyjne
 • nagrzewnice indukcyjne

Instalacja gazowa

Urządzenia gazowe z układami połączeń między nimi, zasilana z sieci gazowej, znajdujące się na terenie i w obiekcie odbiorcy.

Instalacja odprowadzania spalin

Zespół przewodów i urządzeń służący do odprowadzania spalin od króćca kotła do wylotu spalin.

Jonizacyjna kontrola płomienia

Niezawodne zabezpieczenie występujące m.in. w gazowych przepływowych podgrzewaczach wody (http://www.junkers.pl/pl/pl/produkty_1/podgrzewacze_wody_1/podgrzewacze_przeplywowe_1/podgrzewacze-przeplywowe.html ) polegające na wykorzystaniu sygnału o istnieniu płomienia na palniku, dzięki prądowi jonizacyjnemu (prąd stały płomienia między palnikiem a elektrodą jonizacyjną). Prąd jonizacyjny wytwarza sygnał o istnieniu płomienia i w postaci wzmocnionej podaje go do automatu palnika. Nie ma możliwości, aby sygnał o istnieniu płomienia był nieprawdziwy, gdyż przy zetknięciu elektrody z palnikiem nie występuje już efekt prostownika.

Junkers Hugo

Junkers Hugo, ur. 3 lutego 1859 w Rheydt, zm. 3 lutego 1935 - niemiecki inżynier i innowator, twórca licznych patentów używanych m. in. w technice grzewczej, silnikach spalinowych i samolotach.

1892 - udzielenie patentu na kalorymetr

1894 - kalorymetr staje się podstawą dla konstrukcji gazowego przepływowego podgrzewacza wody. Zgłoszenie nowego urządzenia do opatentowania.

1895 (2 lipiec) - założenie firmy ""Junkers & Co."" w Dessau

1932 - Hugo Junkers sprzedaje firmę ""Junkers & Co"" spółce Robert Bosch GmbH.

Kocioł dwufunkcyjny

Kocioł przeznaczony do centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w sposób przepływowy.

Kocioł jednofunkcyjny

Kocioł przeznaczony do centralnego ogrzewania. Umożliwia współpracę z zasobnikami c.w.u. dla przygotowania ciepłej wody użytkowej zwiększając jej wydajność.

Kolektor gruntowy

Kolektor gruntowy - integralna część pompy ciepła, która akumuluje energię cieplną z gruntu.

Kolektor składa się z węża wykonanego z tworzywa sztucznego, który układa się poziomo na głębokości ok. 1,5 metra w ziemi, w określonych odstępach.

W kolektorze cyrkuluje solanka, która przejmuje ciepło gruntu.

Komin

Konstrukcja murowana, betonowa lub metalowa zawierająca przewód pionowy, służący do odprowadzania spalin.

Komin jednowarstwowy

Ściana przewodu jednorodna

Komin pracujący w nadciśnieniu

Ciśnienie na całej długości przewodu jest wyższe od ciśnienia atmosferycznego

Komin pracujący w podciśnieniu

Ciśnienie na całej długości przewodu jest niższa od ciśnienia atmosferycznego.

Komin suchy

Komin, w którym temperatura spalin jest wyższa od 160oC.

Komin wielowarstwowy

Płaszcz komina złożony z kilku warstw, najczęściej wewnętrznych odpornych na działanie spalin oraz zewnętrznych stanowiących izolację cieplną.

Kompensator

Element instalacji gazowej zabezpieczający instalację przed uszkodzeniem spowodowanym naprężeniami w przewodach gazowych powstających na skutek ich rozszerzalności cieplnej lub odkształceń elementów budowlanych.

Kondensacja

Kondensacja w technice grzewczej (http://www.junkers.pl/pl/pl/porady_1/systemy_ogrzewania_2/systemy_ogrzewania_3/technikakondensacyjna_2/technika-kondensacyjna.html ) to w uproszczeniu proces odzyskiwania energii z pary wodnej, występującej w spalinach.

Odzyskana, dodatkowa energia przekazywana jest do instalacji c.o.

Dzięki temu współczynnik sprawności nominalnej kotłów kondensacyjnych JUNKERS może wynosić nawet 109%.

Kotłownia

Zespół urządzeń, w których dzięki spalaniu paliw wytworzony jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących się w odrębnym pomieszczeniu ( ewent. zespole pomieszczeń budynku). W skład zespołu wchodzą urządzenia zabezpieczające proces spalania paliwa i wytwarzania czynnika grzejnego, urządzenia utrzymujące ciśnienie i temperaturę czynnika grzejnego na żądanym poziomie oraz zapewniające stały obieg czynnika grzejnego, a także urządzenia pomiarowe, regulacyjne i rejestrujące.

Kotły konwencjonalne

Urządzenia grzewcze, w których spaliny wytwarzane podczas pracy kotła, odprowadzane są do atmosfery. Junkers oferuje duży wybór jedno- i dwufunkcyjnych kotłów konwencjonalnych.

Króciec

Element rurowy, stanowiący część urządzenia gazowego, gazomierza lub wyposażenia instalacji gazowej, służący do połączenia z przewodem gazowym (analogicznie w innych instalacjach).

Kurek główny

Urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego z przyłącza do instalacji gazowej. Element odcinający dopływ paliwa z sieci gazowej, za którym rozpoczyna się instalacja gazowa.

Kurek odcinający

Urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części instalacji, gazomierza lub urządzenia gazowego.

Laur Klienta

(http://www.junkers.pl/pl/media/zdjcia/LK.jpg )

Komplet laurów dla Junkersa

Z przyjemnością informujemy, że w piątej edycji konkursu Laur Klienta / Laur Konsumenta Junkers otrzymał nagrody w każdej kategorii urządzeń grzewczych tj. za urządzenia i systemy grzewcze, przepływowe ogrzewacze wody i kolektory słoneczne płaskie. Dodatkowo Junkersowi przypadło specjalne wyróżnienie: Odkrycie Roku 2009 przyznane uznaniowo przez kolegium redakcyjne za produkt: pompy ciepła.

W kategorii przepływowe ogrzewacze wody Junkers już po raz czwarty zajął pierwsze miejsce, zdobywając ogólnopolskie złote godło „Laur Klienta 2009”. W kategorii urządzenia i systemy grzewcze Junkers po raz drugi uplasował się na drugiej pozycji i uzyskał srebrne godło „Laur Klienta 2009”. Nową kategorią urządzeń były płaskie kolektory słoneczne. Junkers w tej kategorii został wyróżniony brązowym godłem „Laur Klienta 2009”. Na uwagę zasługuje także tytuł przyznany w nowej kategorii: pompy ciepła – „Odkrycie Roku 2009".

Laur Klienta / Laur Konsumenta to program, który corocznie wyłania najpopularniejsze marki i produkty w prawie trzystu kategoriach. Jego organizatorem jest Grupa Media Partner. O tym, do kogo wędruje tytuł rozstrzyga się w oparciu o badania popularności produktów i usług na polskim rynku. Są to opinie społeczeństwa zweryfikowane ankietami. W obszarze zainteresowań leży przede wszystkim znajomość marki oraz podstawowe opinie na jej temat. Ważne były głosy konsumentów i ich opinie, ponieważ to właśnie klienci decydują o wyborze marki w badanych kategoriach.

Właśnie dlatego, przyznane wyróżnienia są dla nas niezwykle cenne. Dziękujemy naszym wszystkim Klientom i obiecujemy, że nie zawiedziemy ich zaufania.

Liczba Wobbego

Stosunek ciepła spalania gazu do pierwiastka kwadratowego z gęstości względnej gazu – wyrażony w MJ/m3

Low NOx

Niska emisja tlenków azotu (NOx) w spalinach. Wszystkie kotły gazowe Junkers spełniają wymagania znaku "Błękitny Anioł", czyli mają obniżoną emisję NOx.

Ładowanie zasobnika

Technika ładowania warstwowego jest nowatorską technologią, którą Junkers zastosował przy podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w kotłach kondensacyjnych Cerasmart Modul, Cerasmart Modul Solar, Cerapur Solar comfort oraz Cerapur Acu.. Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest w wymienniku płytowym o dużej mocy i kierowana do zasobnika pojemnościowego. Woda ta wpływa do górnej części zasobnika (a nie do dolnej jak w tradycyjnych zasobnikach), co prowadzi do uwarstwienia temperaturowego wody w zasobniku. Stąd pojęcie - "technika ładowania warstwowego" lub "zasobnik warstwowy".

Maksymalna temperatura płomienia

Stopień wykorzystania ciepła spalania gazu jest tym wyższy, im wyższa jest temperatura płomienia. Wysoka temperatura płomienia ma szczególne znaczenie w przemyśle, w wypadku wykorzystywania płomienia gazowego w wysokotemperaturowych procesach technologicznych.

Maksymalne chwilowe zużycie gazu

Ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez urządzenie lub zespół urządzeń gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorców, obliczone z uwzględnieniem charakterystyki użytkowania urządzeń, liczby, rodzaju i nominalnego obciążenia cieplnego urządzeń, jednoczesności ich pracy itp. – wielkość najczęściej określana w m3/h;

Minimalny przepływ

Jest to ilośc wody znajdująca się w sieci wodociągowej niezbęda to uruchomienia podgrzewacza przepływowego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe

Naczynie wzbiorcze przeponowe kompensuje zmiany objętości wody grzewczej wynikające ze zmian jej temperatury. Brak naczynia wzbiorczego powodowałby ciągły wypływ nadmiaru wody poprzez zawór bezpieczeństwa. W naczyniu wzbiorczym znajduje się membrana oddzielająca od siebie przestrzenie wypełnione wodą i gazem (azotem). Stosuje się różne typy naczyń: do instalacji c.o. oraz do instalacji wody użytkowej.

Nawiew bezpośredni

Doprowadzenie powietrza do pomieszczenia bezpośrednio z zewnątrz budynku przez otwór wykonany w zewnętrznej ścianie lub przez nieszczelności stolarki okiennej.

Nominalne obciążenie cieplne urządzenia gazowego

Moc urządzenia gazowego w warunkach standardowej pracy przy jego najwyższej sprawności; wielkość określana przez producenta w kW;

Normatywny współczynnik sprawności

Normatywny współczynnik sprawności wg DIN (sprawność średnioroczna) wprowadzono, aby móc porównywać różne typy kotłów grzewczych, z punktu widzenia wykorzystywania przez nie energii. Normatywny współczynnik sprawności stanowiąc miarę efektywności kotła grzewczego, informuje ile procent doprowadzonej energii w ciągu całego roku zostaje przetworzone w użyteczne ciepło grzewcze. Na wartość normatywnego współczynnika sprawności w zasadniczy sposób wpływa wielkość powstających podczas eksploatacji kotła strat kominowych oraz strat powierzchniowych.

Obciążenie ogniowe

Energia cieplna, wyrażona w jednostkach SI, całej zawartości przestrzeni, włączając okładziny i wykładziny ścian przegród, podług i sufitów, przypadająca na jednostkę powierzchni podłogi

Obliczeniowe natężenie przepływu gazu

Natężenie przepływu gazu, określone dla odpowiedniej liczby odbiorców zasilanych z danej instalacji, uwzględniające charakterystykę poboru gazu, jednoczesność pracy urządzeń gazowych i cel użytkowania gazu; wielkość ta, określona w m3/h, na ogół jest równoważna z maksymalnym chwilowym zużyciem gazu;

Odległość bezpieczna przewodów gazowych

Odległość usytuowania przewodów gazowych od przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz elementów wyposażenia obiektu budowlanego, gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie.

Odporność ogniowa

Zdolność konstrukcji lub elementu budynku poddanego działaniu zminimalizowanych warunków fizycznych do spełniania w określonym czasie wymagań dotyczących nośności ogniowej i/lub szczelności ogniowej oraz innych wymaganych właściwości.

Odporność ogniowa elementów budynku

Zdolność elementu do spełniania określonych wymagań w znormalizowanych warunkach fizycznych, odwzorowujących porównawczy przebieg pożaru; miarą odporności ogniowej jest, wyrażony w minutach, czas od początku badania do chwili osiągnięcia przez element próbny jednego z trzech stanów granicznych: * nośności ogniowej, * izolacyjności ogniowej, * szczelności ogniowej.

Odwadniacz

Element wyposażenia instalacji gazowej montowany w jej najniższym punkcie, najczęściej pod pionem, mający na celu zbieranie skroplin wody lub gazu w postaci ciekłej, wydzielających się z gazu palnego.

Ogrzewanie mieszane

Łączy ogrzewanie podłogowe i grzejnikowe dobierane odpowiednio dla indywidualnych potrzeb każdego inwestora. Do niedawna instalowanie systemu mieszanego ogrzewania wiązało się z wysokimi kosztami finansowymi, a w rezultacie często rezygnowano z systemu podłogowego nawet w pomieszczeniach takich jak łazienki.

Osłona termiczna spalin

ATB - osłona termiczna spalin umożliwia przezbrojenie kotła z niskotemperaturowego na standardowy

OZE

Odnawialne Źródła Energii - źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także z biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych. JUNKERS jako wiodący producent wykorzystujący najnowsze zdobycze techniki oferuje swoim Klientom produkty wykorzystujące OZE: pompy ciepł a, kolektory słoneczne oraz kotły do spalania biomasy .

Palnik

Urządzenie do wytwarzania mieszaniny paliwa i utleniacza (powietrze lub tlen) w celu wytwarzania ciepła. Przez palnik doprowadza się substancję palną do miejsca spalania w sposób zapewniający dobre jej wymieszanie z powietrzem lub tlenem i regulowanie spalania odpowiadające wymaganym warunkom.

Palnik automatyczny

Palnik wyposażony w samoczynnie działające urządzenie służące do rozruchu, zdalnego zapalania, kontroli płomienia, kontroli ciśnienia paliwa i powietrza, sterowania i sygnalizacji oraz zawór odcinający.

Palnik gazowy inżektorowy (atmosferyczny)

Palnik w którym paliwo gazowe wypływające z dyszy inżektora do mieszalnika zasysa powietrze pierwotne niezbędne do spalania.

Palnik nadmuchowy ( ciśnieniowy) - palnik dwuprzewodowy podający w sposób wymuszony paliwo i powietrze niezbędne do spalania paliwa.

Palnik ThermoStar

Nowoczesny palnik chłodzony wodą umożliwia uzyskanie niskiej temperatury spalin. Dzięki temu Cerastar ma bardzo niską emisję substancij szkodliwych NOx i spełnia rygorystyczne normy Znaku Błękitnego Anioła. Palnik zamontowany jest w kotle na specjalnych zaczepach. Dzięki temu montaż i demontaż palnika odbywa się błyskawicznie co jest dużym udogodnieniem podczas wszelkich czynności serwisowych.

Parownik

Parownik inaczej wymiennik ciepła, w którym następuje całkowite wyparowanie czynnika chłodniczego i związane z tym pobranie zakumulowanej energii słonecznej z medium po stronie dolnego źródła ciepła (grunt lub powietrze).

Pelet

Pelet (pellet) jest paliwem stałym pochodzenia roślinnego. Najcenniejszą, tzn. najbardziej kaloryczną biomasą są odpady drzewne: trociny, ścinki i wióry. Z racji tego, iż pelet wytwarzany jest z drewna zaliczany jest do Odnawialnych Źródeł Energii.

Pion gazowy

Pionowy przewód instalacji gazowej doprowadzający gaz na poszczególne kondygnacje budynku.

Pomieszczenia na czasowy pobyt ludzi

Pomieszczenia, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin włącznie.

Pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt ludzi

Pomieszczenia, w których:

1. Łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niż 2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają charakter dorywczy bądź też praca polega na krótkotrwałym przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,

2. Mają miejsce procesy technologiczne nie pozwalające na zapewnienie warunków przebywania osób stanowiących ich obsługę, bez zastosowania indywidualnych urządzeń ochrony osobistej i zachowania specjalnego reżimu organizacji pracy,

3. Jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, niezależnie od czasu przebywania w nich osób zajmujących się obsługą.

Pomieszczenie kotła (kotłów)

Pomieszczenie, w którym zainstalowano kocioł (rzadziej większą liczbę kotłów), a które to pomieszczenie nie służy wyłącznie celom kotłowni (np. kuchnia w mieszkaniu, pomieszczenie warsztatowe, pralnia lub garaż w jednorodzinnym budynku mieszkalnym).

Pomieszczenie zagrożone wybuchem

Pomieszczenie, w którym może wytworzyć się mieszanina wybuchowa, powstała z wydzielającej się takiej ilości palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, której wybuch mógłby spowodować przyrost ciśnienia w tym pomieszczeniu przekraczający 5 kPa. Wytyczne w zakresie określania przyrostu ciśnienia w pomieszczeniu, jaki mógłby zostać spowodowany przez wybuch, zawiera załącznik do Rozporządzenia MSWiA z 16.06.2003 (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

Pompa cyrkulacyjna (z elektroniczną modulacją)

W instalacji przygotowującej ciepłą wodę użytkową występuje pompa cyrkulacyjna. Jej zadaniem jest zapewnienie ciągłego obiegu wody użytkowej (cyrkulacji) od grzejnika do kotła. Pompa taka zapewnia utrzymanie stałej temperatury wody. Niezwykle ważne dla komfortowego i oszczędnego ogrzewania jest to, aby kocioł c.o. posiadał wbudowaną pompę cyrkulacyjną z elektroniczną modulacją. Wówczas praca pompy jest niezwykle cicha oraz dzięki elektronicznej modulacji pompa zużywa znacznie mniej energii w porównaniu z np. pompą trójbiegową. Kotłem posiadającym pompę cyrkulacyjną z elektroniczną modulacją jest m.in. Cerapur Comfort, Cerapur Modul oraz Cerapur Modul Solar.

Pozwolenie na budowę

Decyzja administracyjna zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego

Połączenie PE/Stal

Element wyposażenia przyłącza gazowego lub odcinka instalacji wykonanego z rur polietylenowych, zlokalizowanego poza obiektem budowlanym, który pozwala na połączenie przewodu polietylenowego z przewodem stalowym.

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych

Prędkość spalania gazu

Określa z jaką prędkością przesuwa się płomień względem palnej mieszaniny gazu i powietrza lub tlenu, [m/s]. Prędkość spalania gazu zależy od składu mieszaniny gazu palnego z powietrzem. Dla każdego gazu palnego istnieje taki skład, dla którego prędkość spalania przybiera wartość największą, zwaną maksymalną prędkością spalania.

Próba ciśnieniowa

Zastosowanie ciśnienia próbnego w sieci gazowej, przy którym sieć gazowa daje gwarancję bezpiecznego funkcjonowania.

Próba szczelności

Próba przeprowadzana w celu sprawdzenia, czy sieć gazowa spełnia wymagania szczelności na przecieki paliwa gazowego.

Przerywacz ciągu kominowego

Urządzenie służące do stabilizacji wielkości ciągu kominowego oraz zabezpieczające przed niepożądanym powstawaniem wstecznego przepływu spalin w kotle. Przerywacze ciągu są obowiązkowymi elementami w przypadku gazowych urządzeń grzewczych z otwartą komorą spalania, z palnikami atmosferycznymi i stanowią nieodłączną część składową kotła grzewczego. Przerywacz ciągu tworzy połączenie między spalinami i powietrzem w pomieszczeniu. Przez to zapewnia on prawidłowy przebieg procesu spalania, niezależnie od tego, czy ciąg w kominie jest zbyt duży, czy też tworzą się tam zatory w przepływie spalin, albo dochodzi do cofania się spalin. W przerywaczu kotła zamontowany jest czujnik wypływu spalin kotła.

Przestrzeń spalinowa kotła

Przestrzeń w kotle obejmująca komorę spalania i kanały spalinowe wymiennika ciepła od komory spalania do króćca odprowadzania spalin. W wypadku kotłów z komorowymi przerywaczami ciągu znajdującymi się; w gabarycie kotła, aż do tego przerywacza.

Przewody powietrzno-spalinowe

Stosowane do kotłów z zamkniętą komorą spalania przewody koncentryczne, służące do doprowadzenia powietrza z zewnątrz budynku i odprowadzenia spalin na zewnątrz.

Zintegrowane przewody spalinowe i powietrzne umieszczone są współosiowo.

Przyłącze

Odcinek sieci gazowej od gazociągu zasilającego do kurka głównego wraz z zabezpieczeniem włącznie, służący do przyłączania instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy.

Punkt rosy

Temperatura (temperatura punktu rosy), w której podczas izobarycznego ochładzania pary nienasyconej (zawariej w wilgotnym gazie) przechodzi ona w stan nasycenia i pojawiają się pierwsze krople cieczy.

Płomyk dyżurny

Niewielki płomyk, przy głównym palniku urządzenia gazowego, służący do zapłonu palnika głównego. Aby urządzenie gazowe było w ciągłej gotowości do pracy, płomyk dyżurny musi być cały czas zapalony.

Płynna modulacja mocy

Moc urządzenia jest zmienna (np. w zakresie 30 % - 100 % mocy) i dostosowuje się automatycznie do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło.

Quick Tap (Funkcja)

Funkcja dodatkowa Quick Tap w dwufunkcyjnych kotłach JUNKERS typu Ceraclass określana inaczej "komfortem na rozkaz". Polega na przygotowaniu ciepłej wody użytkowej w kotle na chwilę przed jej poborem przez użytkownika. Zapewnia oszczędność wody, optymalne zużycie gazu oraz najwyższy komfort ciepłej wody.

Ceraclass

Reduktor ciśnienia gazu

Urządzenie służące do obniżania i stabilizacji ciśnienia gazu dostarczanego w wymaganej ilości do instalacji gazowej;

Regulator pogodowy

Regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnętrznej, regulujący temperaturę z kotła na wyjściu do c.o., w zależności od temperatury zewnętrznej (przy niższej temperaturze zewnętrznej - wyższa temperatura zasilania c.o. i odwrotnie). Każdy regulator pogodowy Junkers zapewania optymalne wykorzystanie energii a tym samym jej oszczędne wykorzystanie.

Regulator pokojowy

Regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym pomieszczeniu i sterujący pracą kotła w zależności od temperatury w pomieszczeniu. Niektóre z nich posiadają wbudowany programator, umożliwiający zaprogramowanie czasów pracy urządzenia grzewczego. Regulatory pokojowe Junkers to idealne rozwiązanie dla Użytkowników ceniących komfort oraz oszczędność.

Rekuperacja

W wymienniku centrali wentylacyjnej ciepłe powietrze wywiewane z pomieszczeń ogrzewa powietrze nawiewane spoza budynku. Ten proces to odzysk ciepła. W domowych centralach wentylacyjnych używane są do tego rekuperatory lub wymienniki rotacyjne.

Proces odzysku ciepła z powietrza wywiewanego z pomieszczeń przez powietrze nawiewane spoza budynku. W domach do tego celu służą domowe centrale wentylacyjne tzw. Wymiennik (rekuperator) zbudowane z wielu równolegle ustawionych płyt. Ciepło z powietrza usuwanego przenika przez płyty i ogrzewa powietrze nawiewane, ale oba strumienie się nie mieszają. Nie ma zatem możliwości przenikania zanieczyszczeń i zapachów z powietrza usuwanego do nawiewanego. Sprawność wymienników sięga 60%. Łącząc je szeregowo, można zwiększyć sprawność odzysku ciepła (niestety, jedynie chwilową, a nie średnią dla całego roku) do ponad 80%.

Rura osłonowa

Przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wewnątrz którego umieszczony jest przewód instalacji gazowej;

Skrzyniowy przerywacz ciągu

Urządzenie służące do stabilizacji pracy kilku urządzeń z palnikami inżektorowymi podłączonych do wspólnego kanału spalinowego, a także zabezpieczające przed powstaniem wstecznego przepływu spalin.

Solanka

Solanka - medium nośnika ciepła, w postaci mieszaniny substancji niezamarzającej, które transportuje energię cieplną do zasobnika ciepła.

To medium cyrkuluje w pompach typu solank/woda, w sondzie gruntowej lub kolektorze gruntowym.

Nośnik ciepła (solanka) aby posiadać właściwości mrozoodporne musi mieć stężenie 25%, aby osiągnąć mrozoodporność do -140C.

Innym medium w przypadku pomp ciepła jest powietrze.

Solar ControlUnit Inside

To system regulacyjny, który optymalizuje współpracę instalacji solarnej i urządzenia grzewczego. Pozwala on na maksymalne wykorzystanie energii słonecznej.

Sposób działania

Inteligentna technologia systemu odczytuje i zapisuje w pamięci dane pogodowe i podczas pracy systemu porównuje z aktualnymi warunkami pogodowymi. W wyniku tego procesu, określone zostaje prawdopodobieństwo uzysku solarnego, dzięki czemu temperatura w zasobniku ciepłej wody użytkowej i/lub krzywa grzania dla instalacji c.o. może zostać obniżona a w tym czasie urządzenie grzewcze może nie pracować, lub pracować z odpowiednio obniżoną mocą.

Współpraca z urządzeniami

Solar ControlUnit Inside działa wyłącznie z urządzeniami marki Junkers, które wyposażone są w automatykę BOSCH Heatronic® 3 i 4.

Korzyści

System pozwala osiągnąć dodatkowe oszczędności do 15% w przypadku przygotowania ciepłej wody użytkowej i do 5% oszczędności w przypadku pracy instalacji c.o.

Spalanie ustabilizowane

Kontrolowana reakcja spalania mieszaniny powietrza i gazu w urządzeniach dostosowanych do tego celu, przy zachowaniu stałej prędkości rozprzestrzeniania się płomienia i stałego ciśnienia gazów spalinowych.

Spalanie wybuchowe (detonacyjne)

Gwałtowna reakcja spalania mieszaniny powietrza i gazu związana z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się płomienia i rozpręzeniem powstałych gazów spalinowych.

Sprężarka typu Scroll

Sprężarka - urządzenie do sprężania gazów lub czynnika chłodniczego. Składa się z dwóch połączonych spiral, z których jedna jest nieruchoma,

a druga porusza się ruchem okrężnym wewnątrz tej pierwszej. Podczas pracy spirale stykają się wielokrotnie i tworzą wewnątrz zwojów wiele,

stale zmniejszających się komór, przez co następuje sprężanie czynnika chłodniczego. Sprężona substancja przedostaje się do centranej części

urządzenia, skąd przechodzi do dalszego układu pomp ciepła.

Sprzęgło hydrauliczne

Sprzęgła hydrauliczne przeznaczone są do rozdzielenia obiegu kotłowego i grzewczego. Stosowane są w układach średniej i dużej mocy, składających się z jednego lub wielu kotłów oraz jednego lub wielu obiegów grzewczych. Zapewniają niezależność działania wyżej wymienionych obiegów bez konieczności równoważenia przepływów. Celowe jest stosowanie sprzęgła hydraulicznego w instalacjach c.o. o dużych pojemnościach zładów grzewczych (np podczas modernizacji instalacji centralnego ogrzewania).

Stacja gazowa (redukcyjno-pomiarowa)

Zespół urządzeń do redukcji ciśnienia, regulacji, pomiarów i rozdziału paliwa gazowego.

Strata kominowa

Stratę kominową wyraża w stosunku procentowym ta część energii cieplnej paliwa, która jest unoszona przez spaliny do komina na skutek określonej, wyższej od otoczenia temperatury spalin. Energia stracona w spalinach jest zwykle wykorzystywana do wytwarzania ciągu kominowego i pokonywania oporów aerodynamicznych w kanałach spalinowych kotła i komina.

Strefa zagrożenia wybuchem

Rozumie się przez to przestrzeń, w której może występować mieszanina wybuchowa substancji palnych z powietrzem lub innymi gazami utleniającymi, o stężeniu zawartym między dolną i górną granicą wybuchowości. Klasyfikację stref zagrożenia wybuchem określa Polska Norma dotycząca zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem6. W pomieszczeniu należy wyznaczyć strefę zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim występować mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 0,01 m3 w zwartej przestrzeni.

System odprowadzania spalin LAS

Stosowany w budownictwie wielorodzinnym zbiorczy przewód powietrzno-spalinowy, do którego można podłączyć większą ilość urządzeń gazowych. System ten jest bezpieczny (praca kotłów niezależna od powietrza w pomieszczeniu) i oszczędzający miejsce w budynku (jeden przewód dla wszystkich urządzeń, zamiast oddzielne przewody dla każdego urządzenia gazowego).

Średnica równoważna czopucha (przy stałej prędkości)

Jest to średnica przewodu o przekroju kołowym, który przy przepływie powietrza z tą samą prędkością co w przewodzie (czopuchu) o przekroju prostokątnym stawia taki sam jednostkowy opór tarcia.

Świadectwo energetyczne

Świadectwa energetyczne - czyli dokumenty mówiące o zużyciu energii przez budynek – od 1 stycznia 2009 roku zaczną obowiązywać świadectwa energetyczne dla budynków i mieszkań, które będą sprzedawane lub wynajmowane. Jest to efekt wdrożenia unijnej dyrektywy.

Od początku 2009 roku mieszkania i domy, a także magazyny oraz powierzchnie biurowe, które będą sprzedawane lub wynajmowane, muszą posiadać świadectwo energetyczne.

O konieczności wprowadzenia świadectw energetycznych dla budynków mówi unijna dyrektywa z 2003 roku która w Polsce miała być wprowadzona w życie ponad dziewięć miesięcy temu. Na razie jest gotowy projekt stosownej ustawy. Przepisy mają wejść w życie na początku 2009 roku.

Technika kondensacyjna

W kotłach kondensacyjnych ciepło pary wodnej w spalinach jest przejmowane przez specjalny wymiennik o dużej powierzchni. Skondensowana para wodna oddaje swoje ciepło wodzie grzewczej. Dzięki temu wykorzystana jest dodatkowa energia dla efektywnego ogrzewania. W porównaniu z nowoczesnymi kotłami konwencjonalnymi kotły kondensacyjne typu Cerapur zużywają o 15% mniej energii. Taka oszczędność gazu w połączeniu z bardzo niskim poziomem emisji tlenków węgla CO oraz azotu NOx (znak Błękitnego Anioła) czyni kotły Cerapur przyjaznymi zarówno dla portfela jak i środowiska naturalnego.

Technika ładowania warstwowego zasobnika

Technika ładowania warstwowego jest nowatorską technologią, którą Junkers zastosował przy podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) w kotle kondensacyjnym Cerapur Modul , Cerapur Modul Solar , Cerapur Acu . Ciepła woda użytkowa podgrzewana jest w wymienniku płytowym o dużej mocy i kierowana do zasobnika pojemnościowego. Woda ta wpływa do górnej części zasobnika (a nie do dolnej jak w tradycyjnych zasobnikach), co prowadzi do uwarstwienia temperaturowego wody w zasobniku. Stąd pojęcie - "technika ładowania warstwowego", lub "zasobnik warstwowy".

Cerapur Modul

Termostat pokojowy

To urządzenie, które podnosi komfort ciepła a ty samym użytkowania całego układu ogrzewania. Pozwala na sterowanie źródłem ciepła bazując na temperaturze pomieszczenia, w którym jest zainstalowany. Zasada działania termostatu jest bardzo prosta. Jeżeli termostat rozpozna temperaturę niższą od nastawionej załącza źródło ciepła, które pracuje do momentu nagrzania pomieszczenia, czyli do osiągnięcia temperatury nastawionej na termostacie. Dzięki temu źródło ciepła pracuje wtedy, kiedy jest to potrzebne. Efekty widoczne są zarówno w postaci idealnej temperatury pomieszczenia oraz mniejszym zużyciu gazu.

JUNKERS oferuje następujące termostaty pokojowe:

 • TR 12
 • TRZ 12-2
 • TR 21

Układ pogodowy

Patrz - regulator pogodowy

Układ solarny

To system zaopatrywania w ciepłą wodę instalcji c.o. oraz c.w.u. przy wykorzystaniu kolektorów słonecznych. Układ ten składa się najczęściej z dodatkowego, alternatywnego źródła ciepła w postaci kotła, pompy ciepła, kominka z płaszczem wodnym. Junkers oferuje 3 różego rodzaju typy kolektorów słonecznych oraz ponad 14 typów kotłów oraz pomp ciepła. Aby obejrzeć jak działają kolektory słoneczne kliknij tutaj

Uproszczony montaż

Wszystkie urządzenia JUNKERS, a w szczególności kotły z serii Cerapur Modul i Cerapur Modul Solar posiadają system wielokierunkowych podłączeń co sprawia, iż połączenie kilku modułów kotła w jedną całość jest łatwe i szybkie.

Cerapur Modul

Wartość opałowa

Wartość opałowa jest to energia uwolniona przy całkowitym spaleniu danego paliwa, odniesiona do jego ilości, jeśli powstająca w procesie spalania para wodna nie ulega skropleniu. Ciepło parowania nie jest wykorzystywane.

Wydajność ciepłej wody użytkowej

Wielkość przepływu c.w.u. (w l/min lub l/godz.) przez urządzenie podgrzewające wodę, przy założeniu podgrzania wody o określoną różnice temperatury T (np. o 50 K).

Wymiennik ciepła

Wymiennik ciepła przejmuje energię od jednego medium roboczego (np. od ogrzanej wody) i przekazuje ją medium innemu (np. do wody użytkowej).

Wyświetlacz LCD

Wszystkie urządzenia JUNKERS wyposażone w wielofunkcyjny wyświetlacz LCD gwarantują komfortową obsługę jak również prostą instalcję i szybką konserwację.

Wyświetlacz informuje m.in. o trybie pracy, temepraturze wody zasilania, pracy palnika, ewentualnych usterkach.

Włącznik pierwszeństwa

Nazywany również priorytetowym, zabezpiecza instalację przed przeciążeniem. W sytuacji zapotrzebowania na prąd w jednej chwili przez kilka urządzeń grzewczych, pierwszeństwo otrzymuje urządzenie przez nas wskazane. Urządzenia Junkers niezawodnie współpracują w systemie pierwszeństwa.

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu

Urządzenie powodujące zamknięcie zaworu na dopływie paliwa gazowego w wypadku nie zapalenia lub zgaśnięcia płomienia na palniku gazowym;

Zabezpieczenie przed brakiem wody

Zabezpieczenie przed brakiem wody nie dopuszcza do przegrzania kotła grzewczego, gdy jest w nim zbyt mało wody, wyłączając wtedy palnik i blokując go przed samoczynnym ponownym włączeniem. Ogranicznik poziomu wody wyłącza palnik, wykorzystując w tym celu pływak, którego ruch oddziałuje na mikrowyłącznik, jeśli poziom wody obniży się więcej, niż wynosi jego ustalona najniższa dopuszczalna wysokość.

Zamknięta komora spalania

Spalanie gazu odbywa się w zamkniętej komorze i jest niezależne od powietrza w pomieszczeniu. Powietrze do spalania pobierane jest specjalnymi przewodami z zewnątrz budynku. Spaliny również odprowadzane są na zewnątrz. Taki system pozwala na montowanie kotła wśród mebli, w zamkniętej szafie lub pomieszczeniu o małej kubaturze, gdzie byłyby problemy z dostępem do powietrza i odprowadzaniem spalin. System z zamkniętą komorą spalania wymaga zastosowania specjalnych przewodów powietrzno-spalinowych, których bogaty wybór znajdziecie Państwo w naszej ofercie.

Zapłon

Zapalanie płomyka dyżurnego lub palnika głównego.

Zapłon elektroniczny (automatyczny)

Zapłon palnika głównego odbywa się automatycznie (przez przeskok iskry elektrycznej) w chwili każdorazowego włączenia urządzenia, bez udziału płomyka dyżurnego. Urządzenie gazowe musi być zasilane w energię elektryczną (z baterii lub sieci el.). Przy tego rodzaju zapłonie wyeliminowane zostało zużycie gazu przez płomyk dyżurny, gdy urządzenie nie pracuje i jest w stanie gotowości do pracy.

Zapłon elektroniczny (ręczny)

Zapłon płomyka dyżurnego następuje przy pomocy iskry elektrycznej, po ręcznym uruchomieniu zapłonu zasilanego z baterii elektrycznej. Zapłon łatwiejszy dla użytkownika w porównaniu do zapłonu piezoelektrycznego (wciśnięcie przycisku jednym palcem).

Zapłon piezoelektryczny

Zapłon płomyka dyżurnego przez tzw. piezozapalacz. Jest to urządzenie, które podczas każdorazowego ręcznego wciśnięcia przycisku, wytwarza przeskok iskry elektrycznej, od której następuje zapłon. W piezozapalaczu wykorzystuje się tzw. zjawisko piezoelektryczne - powstawanie różnicy potencjałów elektrycznych, podczas nacisku na przeciwległe ścianki niektórych kryształów. Podczas zapalania płomyka dyżurnego, równocześnie z przyciskaniem przycisku piezozapalacza, należy wcisnąć drugim palcem (na ok. 15 s) przycisk armatury gazowej. Urządzenie gazowe podczas pracy nie wymaga zasilania elektrycznego.

Zasięg oddziaływania komina

Odległość liczona od wylotu komina, w której stężenie substancji szkodliwych jest większa od dopuszczonych normami i przepisami szczegółowymi.

Zasobnik c.w.u.

Zbiornik (bojler) w którym ogrzewana jest woda użytkowa.

Zawór bezpieczeństwa

Zawory bezpieczeństwa zabezpieczają kocioł grzewczy, przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Jeśli ciśnienie w instalacji przekroczy nastawioną wartość, to woda pokonując siłę oporu sprężyny, unosi grzybek zaworu z jego gniazda do góry i wypływa poprzez przewód spustowy.

Zawór rozprężny

Zawór rozprężny - służy do obniżania ciśnienia w obiegu czynnika chłodniczego. Ciekły czynnik chłodniczy jest rozprężany do ciśnienia wyjściowego i przepływa z powrotem do parownika.

Zawór rozprężny termostatyczny

Termostatyczny zawór rozprężny - element automatyki chłodniczej w pompach ciepła Junkers. Zawór ten w instalacji chłodniczej montuje się bezpośrednio przed parownikiem. Zawór ten ma do spełnienia dwa zadania:

 • rozprężyć czynnik chłodniczy;
 • utrzymywać stałe napełnienie parownika czynnikiem chłodniczym;

Pompy ciepla Junkers, powietrzna oraz gruntowa, posiadają wbudowany zawór rozprężny najwyższej jakości. Gwarantuje to długoletnią i bezawaryjną pracę całego układu.

Zbiornik hydroforowy

Zbiornik ciśnieniowy wypełniony wodą i powietrzem, pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego, przeznaczony do sterowania pracą zespołu pomp w urządzeniach hydroforowych

Zdalne sterowanie

Sterowanie pracą kotła z regulatora zainstalowanego poza kotłem (np. w pomieszczeniu wzorcowym).

Znak Błękitnego Anioła

Znak ten, wprowadzony przez Federalny Urząd Ochrony środowiska w RFN do dobrowolnego stosowania, potwierdza spełnienie wysokich wymagań w zakresie emisji tlenków azotu (NOx) i tlenku węgla (CO) w spalinach, przez urządzenie energetyczne, w którym zachodzi proces spalania paliwa (np. gazowego). Niskie wartości NOx i CO w spalinach sprzyjają ochronie środowiska.

Zwężka Venturiego

Zwężka Venturiego (lub "dysza Venturiego") jest przyrządem służącym do pomiaru prędkości przepływu cieczy lub gazu, stworzonym przez Giovanni Battista Venturiego. Dysza znalazła swoje zastosowanie m.in. w przepływowych gazowych podgrzewaczach wody, gdzie w sposób automatyczny ilość gazu przeznaczonego do spalania zależy od ilości przepływającej przez podgrzewacz wody.