Budynek mieszkalno-usługowy w woj. łódzkim
Opis obiektu:

Budynek mieszkalno-usługowy o powierzchni 210 m² w części mieszkalnej oraz 210 m² w części usługowej.

Budynek mieszkalno-usługowy w woj. łódzkim.
Zastosowane rozwiązanie:

Powietrzna pompa ciepła Compress 7000i AW zainstalowana w modernizowanym budynku mieszkalno-usługowym.

Pompa ciepła pracuje na cele ogrzewania części mieszkalnej budynku (poprzez system grzejnikowy) oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Pompa ciepła współpracująca z kotłem Bosch Condens GC9000iW zastąpiła nieefektywne źródło ciepła w postaci dwóch kotłów gazowych.

Budynek mieszkalno-usługowy w woj. łódzkim
Urządzenia:

  • Pompa ciepła Bosch Compress CS7000i AW 13 ORB-T
  • Kocioł kondensacyjny Condens GC9000iW 20 EB 23
  • Zasobnik ciepłej wody użytkowej Bosch Stora WH 290 LP1 B
  • Grupy pompowe Bosch HS25/6