Opis obiektu:

Dom jednorodzinny w województwie warmińsko-mazurskim.

Zastosowane rozwiązanie:

Zamontowano pompę monoblokowa Bosch Compress 7000i AW 9 z buforem ciepła i zbiornikiem c.w.u. Pompa pracuje z jednym obiegiem opartym na ogrzewaniu podłogowym.

Urządzenia:

  • Pompa ciepła Bosch Compress CS7000i AW 9
  • Bufor ciepła
  • Zbiornik c.w.u

Wykonawca:
Firma:
Adres:
Telefon:
E-mail:
SEK Usługi Hydrauliczne, Ślusarstwo, Spawanie Sławomir Płocharczyk
Karpa 10, 12-220 Karpa
+48697868393
splocharczyk1@gmail.com
Szukasz pompy ciepła? Z partnerami Bosch to łatwe.
Firmy posługujące się znakiem Green Hero są kompetentne w zakresie doradztwa i instalacji ekologicznych rozwiązań grzewczych.