Aplikacja Bosch EasyService

Aplikacja do uruchamiania i diagnozy urządzeń Bosch EasyService to gwarancja profesjonalnej i nowoczesnej usługi. Aplikacja dedykowana jest profesjonalistom.

Dzięki aplikacji uruchamianie systemu grzewczego jest niezwykle łatwe.

Do korzystania z oferowanego przez aplikację wsparcia serwisantowi niezbędne jest narzędzie Smart Service Key. Jego interface nawiązuje bezpośrednie połączenie WiFi z zainstalowanym urządzeniem. Następnie aplikacja prowadzi go przez proces uruchamiania urządzenia i proponuje dostosowaną do systemu parametryzację całego układu grzewczego.

Najważniejsze korzyści:

  • pewność profesjonalnego uruchomienia, konserwacji i serwisu urządzenia z zachowaniem najwyższych standardów koncernu Bosch
  • lepsze dopasowanie paramentów systemu do potrzeb użytkownika
  • niezwykle szybka i zautomatyzowana konserwacja
  • dostęp do większej ilości parametrów i informacji w tym samym czasie
  • zachowanie czystości w otoczeniu urządzenia dzięki zminimalizowanej ingerencji w urządzenie
  • mniejsze ryzyko jakiegokolwiek błędu ludzkiego
  • protokoły serwisowe generowane automatycznie w wersji elektronicznej

Prospekty reklamowe

Prospekty reklamowe