Program sterujący - Configuration Tool

Program sterujący - Configuration Tool

Możesz pobrać program, który po zainstalowaniu na komputerze i połączeniu go za pomocą przewodu USB z centralą wentylacyjną, pozwala na pełną kontrolę wszystkich parametrów i ich indywidualizację.

Program Configuration Tool wykryje urządzenie, jeśli zostaną wykonane w kolejności następujące kroki:

  • Uruchom urządzenie i komputer. Odczekaj kilkanaście sekund, aby urządzenie skonfigurowało się wewnętrznie.
  • Połącz urządzenie z komputerem dostarczonym przewodem USB.
  • Uruchom program Configuration Tool.