Analizator wody WA
Podzespoły

Analizator wody WA

Zorientowane na proces monitorowanie wody kotłowej i zasilającej kocioł: W analizatorze dokonywany jest pomiar stężenia tlenu resztkowego, wartości pH i przewodności w wodzie zasilającej kocioł oraz wartości pH w podłączonej wodzie kotłowej.

W skrócie
  • Do w pełni automatycznego pomiaru i monitorowania jakości wody kotłowej
  • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy poprzez stałą kontrolę parametrów wody
  • Zautomatyzowana kontrola poprzez ciągły pomiar wartości pH, zawartości tlenu i przewodności
  • Oszczędność chemikaliów poprzez dozowanie dodatków w zależności od potrzeb
  • Wzrost stopnia sprawności instalacji poprzez zmniejszenie strat związanych z odsalaniem oraz oszczędności energii uzyskanej z oparów
  • Analizator wody umożliwia monitorowanie do trzech kotłów i może być zintegrowany w systemach sterowania instalacją za pomocą techniki sterowania
Najważniejsze korzyści
  • Płynna praca kotła zależy od dobrej jakości wody. Analizator wody w sposób ciągły mierzy i monitoruje wartość pH w wodzie kotłowej, wartość pH, zawartość tlenu i przewodność w wodzie zasilającej kocioł, wartość pH i przewodność kondensatu lub wody znajdującej się w zasobniku pary.
  • Wszystkie dane są przekazywane do systemu zarządzania instalacją SCO poprzez system magistrali. Dzięki temu w systemie zarządzania instalacją SCO dostępne są zarówno informacje dotyczące przewodności wody kotłowej i poszczególnych strumieni kondensatu, jak i wszystkie pozostałe istotne parametry wody.

Urządzenie do analizy wody składa się z części analitycznej i elektronicznej, które umieszczone są w dwóch połączonych fabrycznie obudowach naściennych.

  • Część analityczna zawiera następujące moduły pomiarowe: pH-Control do pomiaru wartości pH wody kotłowej znajdującej się w maks. 3 kotłach oraz wody zasilającej kocioł, O2-Control do pomiaru zawartości tlenu w wodzie zasilającej kocioł, czujnik przewodności do pomiaru przewodności w wodzie zasilającej kocioł, do przygotowania próbki, chłodnicę przepływową wody kotłowej i wody zasilającej kocioł oraz armaturę sterującą do włączania i rozdziału poszczególnych mediów, wskaźnik natężenia przepływu do kontroli wizualnej.
  • Część elektroniczna zawiera: jednostkę sterującą z panelem dotykowym, zasilaniem elektrycznym, elektroniką modułów pomiarowych, procesorami komunikacyjnymi do wymiany danych pomiędzy analizatorem wody WA a systemem zarządzania instalacją SCO

TWOJA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA!

Dzień dobry i witamy serdecznie!

Chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej o tym, dlaczego odwiedza Pan(i) tę stronę i czy znalazł(a) tutaj to, czego szuka. Mamy do Pana(-i) zaledwie 5 pytań i bardzo zależy nam na tym, aby Pan(i) na nie odpowiedział(a).

Oczywiście, wszelkie podane informacje będą traktowane w sposób anonimowy i poufny. Wyniki pomogą nam udoskonalić niniejszą stronę. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ankiety, prosimy o kontakt tutaj. Aby kontynuować ankietę, prosimy kliknąć DALEJ.

Dalej Weź udział później

Jeśli nie chcesz wziąć udziału w naszej ankiecie, możesz po prostu zamknąć okno tutaj.

Zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych oraz wytycznymi ADM (Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.) i ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research). Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim.