Asystent efektywności MEC Optimize
Asystent efektywności MEC Optimize
Asystent efektywności MEC Optimize
Sterowanie i łączność

Asystent efektywności MEC Optimize

MEC Optimize opracowuje prognozy dotyczące okresu żywotności poszczególnych podzespołów oparciu o działanie systemu, sugeruje środki zwiększające wydajność i wspiera użytkownika w ich realizacji.

W skrócie
  • Wykrywanie zwiększonych strat energii poprzez inteligentną ocenę danych na miejscu
  • Większa dyspozycyjność instalacji – prognozy zużycia umożliwiają optymalizację koncepcji konserwacji
  • Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji – inteligentny dziennik kotła z automatyczną oceną danych testowych
  • Historyczne dane robocze – kompleksowe rejestrowanie danych ułatwia optymalizację instalacji i wyszukiwanie błędów, opcjonalnie poprzez zdalną regulację
  • Cyfrowe przechowywanie dokumentów – wszystkie ważne dokumenty instalacji są zapisywane lokalnie i można je wywołać w każdej chwili
  • Łatwa integracja instalacji – przeniesienie danych instalacji do techniki sterowania za pomocą powszechnie stosowanych protokołów lub wizualizacja za pomocą komputera/tabletu (MEC Remote)
Najważniejsze korzyści
  • MEC Optimize jest zintegrowany w szafie sterowniczej kotła i rejestruje wszystkie dane kotłów oraz wszystkich podłączonych komponentów instalacji. Dane robocze są przechowywane lokalnie przez długi okres czasu i oceniane za pomocą analiz trendów. Jeśli zużycie paliwa wzrośnie, na przykład z powodu zbyt wysokiego udziału odsalania lub zanieczyszczeń w kotle, cyfrowy asystent efektywności identyfikuje i zgłasza możliwe przyczyny. Opcjonalnie możliwe jest wysyłanie komunikatów dotyczących zdefiniowanych przypadków bezpośrednio na telefon komórkowy użytkownika poprzez połączenie zdalne MEC Remote.
  • MEC Optimize służy nie tylko jako cyfrowy dziennik kotła, ale także interpretuje wprowadzone wartości i pomaga użytkownikowi w identyfikacji i eliminacji stanów sprzyjających korozji, a nawet krytycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa. Ponadto sposób pracy analizowany jest pod kątem zbyt częstego rozruchu, nieefektywnego sterowania sekwencyjnego pracą kotła i zbyt częstych cykli włączania palnika. MEC Optimize zapobiega również przestojom produkcyjnym w wyniku przerw w produkcji ciepła technologicznego: W odniesieniu do wszystkich istotnych elementów zapisywane są odpowiednie dopuszczalne obciążenia i cykle przełączania. Na podstawie trybu pracy asystent efektywności określa stan podzespołu, przewiduje spodziewany pozostały czas pracy i wspomaga planowanie konserwacji.

System MEC Optimize zawiera wstępnie zaprogramowany komputer przemysłowy, który jest w pełni okablowany w szafie sterowniczej. Moduł jest już wstępnie skonfigurowany, działa z wykorzystaniem jednego z trzech możliwych do wyboru protokołów I&C (BACnet/IP, Modbus TCP lub OPC UA) i jest wyposażony we wszystkie istotne dane i dokumenty instalacji kotłowej. Oprócz wariantu sprzętowego dla maksymalnie trzech kotłów dostępne są dwa kolejne poziomy rozbudowy dla sześciu lub dziesięciu kotłów w zależności od potrzeb w przypadku łączenia instalacji wielokotłowych.

TWOJA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA!

Dzień dobry i witamy serdecznie!

Chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej o tym, dlaczego odwiedza Pan(i) tę stronę i czy znalazł(a) tutaj to, czego szuka. Mamy do Pana(-i) zaledwie 5 pytań i bardzo zależy nam na tym, aby Pan(i) na nie odpowiedział(a).

Oczywiście, wszelkie podane informacje będą traktowane w sposób anonimowy i poufny. Wyniki pomogą nam udoskonalić niniejszą stronę. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ankiety, prosimy o kontakt tutaj. Aby kontynuować ankietę, prosimy kliknąć DALEJ.

Dalej Weź udział później

Jeśli nie chcesz wziąć udziału w naszej ankiecie, możesz po prostu zamknąć okno tutaj.

Zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych oraz wytycznymi ADM (Arbeitskreis Deutscher Markt- und Sozialforschungsinstitute e.V.) i ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research). Twoje dane nie będą przekazywane osobom trzecim.