Kocioł grzewczy Unimat UT-L
Kocioł grzewczy Unimat UT-L
Kocioł grzewczy Unimat UT-L
Kocioł wodny

Kocioł grzewczy Unimat UT-L

Kocioł typu UT-L jest idealnym rozwiązaniem dla instalacji centralnego ogrzewania w ramach lokalnego systemu zaopatrzenia w ciepło o szerokim zakresie zastosowania.

W skrócie
  • Kocioł trzyciągowy dla średniego i dużego zapotrzebowania na ciepło od 650 do 25 000 kW przy ciśnieniu do 16 barów
  • Sprawność znormalizowana bez spalinowego wymiennika ciepła do 95%, do 105% z kondensacyjnym wymiennikiem ciepła
  • Dopuszczony do stosowania przy niskich temperaturach powrotu od 50°C i różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem do 50 K
  • Elastyczne zastosowanie z różnymi paliwami, również jako palenisko wielopaliwowe (ropa naftowa, gaz, biogaz, wodór)
  • Ciągi płomieniówek bez uciążliwych instalacji przepływowych
  • Brak specyfikacji minimalnego obciążenia palnika w celu zapewnienia suchego stanu od strony spalin
Najważniejsze korzyści
  • 3-ciągowa konstrukcja kotła Unimat udowodniła swoją przydatność w tysiącach praktycznych zastosowań. Kocioł grzewczy Unimat jest dostępny w różnych rozmiarach i może być stosowany jako instalacja wielokotłowa w zespole mocy.
  • UT-L jest stosowany przede wszystkim w szpitalach, domach, budynkach biurowych, osiedlach mieszkaniowych i całym przemyśle. Jego wysoki poziom elastyczności sprawia, że UT-L idealnie nadaje się do eksploatacji w charakterze kotła rezerwowego oraz kotła obciążenia szczytowego w elektrociepłowniach i modułowych blokach grzewczo-energetycznych.
  • Wsunięta płomienica kończy się w wewnętrznej, przepłukiwanej wodą komorze nawrotu spalin, która prowadzi do pierwszego ciągu płomieniówek. W płomieniówkach pierwszego, jak i drugiego ciągu nie występują instalacje przepływowe. Funkcjonalna walcowa konstrukcja zapewnia optymalną odporność na ciśnienie. Komora spalania, przestrzeń wodna, radiacyjne i konwekcyjne powierzchnie grzewcze są optymalnie zwymiarowane i wzajemnie dopasowane.
  • Przednie drzwi kotła są całkowicie uchylne i osadzone na zawiasach z prawej lub z lewej strony. Cały przekrój poprzeczny kotła jest swobodnie dostępny. Czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i przeglądami mogą w związku z tym przebiegać bezproblemowo. Wysokiej jakości izolacja całego korpusu kotła w formie maty z wełny mineralnej oraz specjalne materiały termoizolacyjne w przednich drzwiach minimalizują straty promieniowania. Na zamówienie urządzenie grzewcze może być wyposażone fabrycznie w zintegrowany wymiennik ciepła spalin lub kondensacyjny wymiennik ciepła.

Kocioł grzewczy UT-L jest oferowany jako jednostka funkcjonalna wraz z wyposażeniem. Wysokiej jakości wyposażenie obejmuje część ciśnieniową kotła, jednostkę palnikową, wymiennik ciepła spalin lub kondensacyjny wymiennik ciepła oraz technikę sterowania i bezpieczeństwa, która jest już podłączona do zintegrowanej skrzynki zaciskowej.

Zróżnicowane wyposażenie na zamówienie

Der UT-L ist flexibel für verschiedene Brennstoffe geeignet oder mit einer Mehrstofffeuerung einsetzbar. Kessel und Brenner wirken effektiv zusammen und unterschreiten strenge NOx-Emissionsvorschriften deutlich. Alternativ ist die Auslegung auf CO2-neutrale Brennstoffe wie Wasserstoff oder Biogas möglich, auch als Umrüstung für bestehende Anlagen.

Sie erhalten den UT-L mit abgestimmten Komponenten und vorkonfigurierter Steuerung als ein Komplettsystem - für einfachere Planung, schnellere Installation und besonders zuverlässigen Betrieb. Mit seiner Dreizug-Konstruktion hat sich der Heizkessel bereits zehntausendfach im Einsatz bewährt und ist durch seine gute Zugänglichkeit einfach zu warten.

Dane techniczne
Model 
Nośnik ciepła
Model 
Moc 
Zabezpieczenie nadciśnienia 
Maks. temperatura 
Paliwo 
UT-L
UT-L
Gorąca woda pod niskim ciśnieniem
Trójciągowa technologia płomieniowa / płomieniówkowa
650 do 25.000 kW
do 16 bar
do 110°C
Gaz, olej, biogaz, bioolej, wodór