Kocioł grzewczy Unimat UT-L
Kocioł grzewczy Unimat UT-L
Kocioł wodny

Kocioł grzewczy Unimat UT-L

Kocioł typu UT-L jest idealnym rozwiązaniem dla instalacji centralnego ogrzewania w ramach lokalnego systemu zaopatrzenia w ciepło o szerokim zakresie zastosowania.

W skrócie
  • Kocioł trzyciągowy dla średniego i dużego zapotrzebowania na ciepło od 650 do 25 000 kW przy ciśnieniu do 16 barów
  • Sprawność znormalizowana bez spalinowego wymiennika ciepła do 95%, do 105% z kondensacyjnym wymiennikiem ciepła
  • Dopuszczony do stosowania przy niskich temperaturach powrotu od 50°C i różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem do 50 K
  • Elastyczne zastosowanie z różnymi paliwami, również jako palenisko wielopaliwowe (ropa naftowa, gaz, biogaz, wodór)
  • Ciągi płomieniówek bez uciążliwych instalacji przepływowych
  • Brak specyfikacji minimalnego obciążenia palnika w celu zapewnienia suchego stanu od strony spalin
Najważniejsze korzyści
  • 3-ciągowa konstrukcja kotła Unimat udowodniła swoją przydatność w tysiącach praktycznych zastosowań. Kocioł grzewczy Unimat jest dostępny w różnych rozmiarach i może być stosowany jako instalacja wielokotłowa w zespole mocy.
  • UT-L jest stosowany przede wszystkim w szpitalach, domach, budynkach biurowych, osiedlach mieszkaniowych i całym przemyśle. Jego wysoki poziom elastyczności sprawia, że UT-L idealnie nadaje się do eksploatacji w charakterze kotła rezerwowego oraz kotła obciążenia szczytowego w elektrociepłowniach i modułowych blokach grzewczo-energetycznych.
  • Wsunięta płomienica kończy się w wewnętrznej, przepłukiwanej wodą komorze nawrotu spalin, która prowadzi do pierwszego ciągu płomieniówek. W płomieniówkach pierwszego, jak i drugiego ciągu nie występują instalacje przepływowe. Funkcjonalna walcowa konstrukcja zapewnia optymalną odporność na ciśnienie. Komora spalania, przestrzeń wodna, radiacyjne i konwekcyjne powierzchnie grzewcze są optymalnie zwymiarowane i wzajemnie dopasowane.
  • Przednie drzwi kotła są całkowicie uchylne i osadzone na zawiasach z prawej lub z lewej strony. Cały przekrój poprzeczny kotła jest swobodnie dostępny. Czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i przeglądami mogą w związku z tym przebiegać bezproblemowo. Wysokiej jakości izolacja całego korpusu kotła w formie maty z wełny mineralnej oraz specjalne materiały termoizolacyjne w przednich drzwiach minimalizują straty promieniowania. Na zamówienie urządzenie grzewcze może być wyposażone fabrycznie w zintegrowany wymiennik ciepła spalin lub kondensacyjny wymiennik ciepła.

Kocioł grzewczy UT-L jest oferowany jako jednostka funkcjonalna wraz z wyposażeniem. Wysokiej jakości wyposażenie obejmuje część ciśnieniową kotła, jednostkę palnikową, wymiennik ciepła spalin lub kondensacyjny wymiennik ciepła oraz technikę sterowania i bezpieczeństwa, która jest już podłączona do zintegrowanej skrzynki zaciskowej.

Zróżnicowane wyposażenie na zamówienie

Dane techniczne
Model 
Nośnik ciepła
Model 
Moc 
Zabezpieczenie nadciśnienia 
Maks. temperatura 
Paliwo 
UT-L
UT-L
Gorąca woda pod niskim ciśnieniem
Trójciągowa technologia płomieniowa / płomieniówkowa
650 do 25.000 kW
do 16 bar
do 110°C
Gaz, olej, biogaz, bioolej, wodór