Kocioł grzewczy Unimat UT-L
Kocioł grzewczy Unimat UT-L
Kocioł grzewczy Unimat UT-L
Kocioł grzewczy

Kocioł grzewczy Unimat UT-L

UT-L jest szczególnie niezawodnym i wydajnym źródłem ciepła o mocy od 650 do 25 000 kW i ciśnieniu do 16 bar. Konstrukcja jest zgodna z dyrektywą dotyczącą urządzeń gazowych. Kocioł grzewczy jest mocny, a jednocześnie kompaktowy.

W skrócie
  • Wysoko wydajne ogrzewanie od 650 do 25 000 kW z bardzo wysoką sprawnością do 105%
  • Kompaktowa budowa ułatwiająca instalację i efektywne wykorzystanie ciepła
  • Elastyczne zastosowanie i możliwość niskich temperatur powrotu: do 50°C
  • Indywidualna koncepcja sterowania i opcjonalny monitoring w czasie rzeczywistym
  • Przyszłościowe zaopatrzenie w ciepło i możliwość eksploatacji neutralnej pod względem emisji CO2
  • Sprawdzony i trwały system Bosch z jednego źródła
Najważniejsze korzyści

Bosch UT-L wytwarza ciepło grzewcze w sposób wysoce efektywny i optymalizuje koszty energii, szczególnie w przypadku zastosowania jako kocioł kondensacyjny o bardzo wysokiej sprawności: do 105%. W zależności od opcji wymiennika ciepła, efektywne odzyskiwanie ciepła odpadowego pozwala zaoszczędzić do 15% paliwa przy jednoczesnej redukcji emisji.

Konstrukcja niewymagająca wiele miejsca umożliwia łatwy montaż, szczególnie w istniejących kotłowniach. Kompaktowa konstrukcja o zoptymalizowanej pojemności wodnej oraz izolacja cieplna Bosch sprawiają, że UT-L szczególnie dobrze pracuje przy zmiennym obciążeniu. W porównaniu z dostępnymi na rynku kotłami znacznie zwiększa się ilość ciepła użytkowego.

UT-L jest niezawodnym kotłem, idealnym do dużych budynków lub sieci ciepłowniczych. Dopuszczalna temperatura powrotu wynosząca co najmniej 50°C oraz duży zakres temperatur do 50 K sprawiają, że kocioł ma uniwersalne zastosowanie. W razie zapotrzebowania na większą moc UT-L można zastosować jako inteligentnie sterowaną kaskadę.

W zależności od potrzeb dostarczamy UT-L z kompaktowym, zainstalowanym na kotle lub indywidualnie skonfigurowanym układem sterowania. System kotła można łatwo zintegrować ze wszystkimi powszechnie stosowanymi systemami sterowania. Opcjonalny zdalny dostęp z zarządzaniem alarmami zwiększa dostępność i optymalizuje czas reakcji.

UT-L jest elastycznie dostosowany do różnych paliw lub może być używany z systemem spalania wielopaliwowego. Kocioł i palnik współpracują ze sobą efektywnie i nie osiągają poziomu emisji NOx, nawet według surowych norm. Alternatywnie dostępny jest wariant na paliwa neutralne pod względem emisji CO2, takie jak wodór lub biogaz, również jako modernizacja istniejących instalacji.

Otrzymujesz UT-L z dopasowanymi komponentami i wstępnie skonfigurowanym systemem sterowania jako kompletny system - dla łatwiejszego planowania, szybszej instalacji i niezawodnej pracy. Dzięki trzyciągowej konstrukcji kocioł sprawdził się już dziesiątki tysięcy razy w eksploatacji, a dzięki wygodnemu dostępowi jest łatwy w konserwacji.

Dane techniczne
Model 
Nośnik ciepła
Model 
Moc 
Zabezpieczenie nadciśnienia 
Maks. temperatura 
Paliwo 
UT-L
UT-L
Gorąca woda pod niskim ciśnieniem
Trójciągowa technologia płomieniowa / płomieniówkowa
650 do 25.000 kW
do 16 bar
do 110°C
Gaz, olej, biogaz, bioolej, wodór