Kocioł parowy Universal UL-S, UL-SX
Kocioł parowy Universal UL-S, UL-SX
Kocioł parowy Universal UL-S, UL-SX
Kocioł parowy

Kocioł parowy Universal UL-S, UL-SX

Kocioł parowy typu UL-S jest 3-ciągowym kotłem o dużej pojemności wodnej, który spełnia wszystkie wymagania w przypadku średniego i wysokiego zapotrzebowania na parę.

W skrócie
 • Kocioł trzyciągowy dla średniego i wysokiego zapotrzebowania na parę od 1250 do 28 000 kg/h przy ciśnieniu do 30 barów
 • Wysoka stabilność ciśnienia i jakość pary również w przypadku dużych wahań zapotrzebowania na parę
 • Wysoki stopień sprawności dzięki technice trójciągowej, zintegrowanemu ekomomizerowi i efektywnym materiałom termoizolacyjnym
 • Elastyczne zastosowanie z różnymi paliwami, również jako palenisko wielopaliwowe (ropa naftowa, gaz, biogaz, wodór)
 • Moduł automatyki SUC (kontrola rozruchu, podtrzymania i zatrzymania kotła)
 • Kocioł może być wyposażony w osobny czwarty ciąg w celu wykorzystania ciepła odpadowego
Najważniejsze korzyści
 • W położonej cylindrycznie części ciśnieniowej znajduje się płomienica, jak również opłukiwana wodą wewnętrzna, tylna komora nawrotna gazów spalinowych oraz pierwszy i drugi ciąg płomieniówek, które są rozmieszczone w sposób zoptymalizowany pod względem przepływu. Radiacyjne i konwekcyjne powierzchnie grzewcze współdziałają ze sobą, zapewniając szybką cyrkulację wody, a tym samym przyspieszając transport pęcherzyków pary do przestrzeni parowej kotła. Dostarczone ciepło paliwa jest zamieniane na parę szybko i bez naprężeń materiałowych poprzez równomierne przekazywanie ciepła. Duża przestrzeń wodna gwarantuje odpowiednią pojemność magazynową w przypadku wystąpienia nagłego skoku zapotrzebowania na parę.
 • Kotły parowe UL-S są stosowane głównie w przemyśle przetwórczym, sektorze handlowym i budynkach komunalnych.
 • Nasza opatentowana w 1952 r. zasada trójciągu stanowi podstawę długofalowego, utrzymującego się do dzisiaj, sukcesu tej serii. Płomienica (1. ciąg) i dwa pęczki płomieniówek (2. i 3. ciąg) są idealnie zintegrowane w części ciśnieniowej z opłukiwaną wodą tylną komorą nawrotną. Bocznie umieszczona płomienica wraz z poziomą tylną i pionową przednią komorą nawrotną tworzą dużą powierzchnię grzewczą do radiacyjnej i konwekcyjnej wymiany ciepła z dużą przestrzenią parową przy jednoczesnym zachowaniu minimalnych wymiarów zewnętrznych. Dna są stabilnie zamocowane przez biegnącą po całym obwodzie płomienicę i połączone z płaszczem kotła dzięki innowacyjnemu zastosowaniu kotew narożnych w celu równomiernego rozłożenia obciążenia.
 • Jeśli wymagana jest para przegrzana zamiast nasyconej, moduł przegrzewacza może być umieszczony na przedniej komorze nawrotnej. Zawór obejściowy w sposób ciągły kontroluje temperaturę pary przegrzanej w szerokim zakresie obciążenia. Wygodny dostęp do płomieniówek jest zapewniony dzięki wychylnym drzwiom komory nawrotnej.
 • Modułowy system z regulacją od strony spalin. Regulacja temperatury pary przegrzanej nie wymaga wtrysku wody
 • Łatwa instalacja i konserwacja: Łatwe czyszczenie drugiego i trzeciego ciągu spalinowego
 • Długi okres żywotności z uwagi na niskie obciążenie termiczne wiązki wymiennika ciepła przegrzewacza

Wszystkie oferowane przez nas kotły o dużej pojemności wodnej wraz z wyposażeniem są dostępne jako w pełni funkcjonalne jednostki. Wyposażenie podstawowe obejmuje część ciśnieniową kotła, technikę sterowania i bezpieczeństwa, jednostkę palnikową, moduł wody zasilającej, skrzynkę zaciskową oraz szafę rozdzielczą wraz z komfortowym sterowaniem kotła BCO.

Zróżnicowane wyposażenie na zamówienie

Dane techniczne
Model 
Nośnik ciepła
Model 
Moc 
Zabezpieczenie nadciśnienia 
Maks. temperatura 
Paliwo 
UL-S
UL-S
Para nasycona pod wysokim ciśnieniem
Trójciągowa technologia jedno-płomieniowa / płomieniówkowa
1.250 do 28.000 kg/h
do 30 bar
do 235 °C
Gaz, olej, biogaz, bioolej, wodór
UL-SX
UL-SX
Para przegrzana pod wysokim ciśnieniem
Trójciągowa technologia jedno-płomieniowa / płomieniówkowa
2.600 do 28.000 kg/h
do 30 bar
do 300 °C
Gaz, olej, biogaz, bioolej, wodór