Kocioł parowy Universal UL-S, UL-SX
Kocioł parowy Universal UL-S, UL-SX
Kocioł parowy Universal UL-S, UL-SX
Kocioł parowy Universal UL-S, UL-SX
Kocioł parowy

Kocioł parowy Universal UL-S, UL-SX

Kocioł parowy typu UL-S jest 3-ciągowym kotłem o dużej pojemności wodnej, który spełnia wszystkie wymagania w przypadku średniego i wysokiego zapotrzebowania na parę.

W skrócie
 • Kocioł trzyciągowy dla średniego i wysokiego zapotrzebowania na parę od 1250 do 28 000 kg/h przy ciśnieniu do 30 barów
 • Wysoka stabilność ciśnienia i jakość pary również w przypadku dużych wahań zapotrzebowania na parę
 • Wysoki stopień sprawności dzięki technice trójciągowej, zintegrowanemu ekomomizerowi i efektywnym materiałom termoizolacyjnym
 • Elastyczne zastosowanie z różnymi paliwami, również jako palenisko wielopaliwowe (ropa naftowa, gaz, biogaz, wodór)
 • Moduł automatyki SUC (kontrola rozruchu, podtrzymania i zatrzymania kotła)
 • Kocioł może być wyposażony w osobny czwarty ciąg w celu wykorzystania ciepła odpadowego
Najważniejsze korzyści
 • W położonej cylindrycznie części ciśnieniowej znajduje się płomienica, jak również opłukiwana wodą wewnętrzna, tylna komora nawrotna gazów spalinowych oraz pierwszy i drugi ciąg płomieniówek, które są rozmieszczone w sposób zoptymalizowany pod względem przepływu. Radiacyjne i konwekcyjne powierzchnie grzewcze współdziałają ze sobą, zapewniając szybką cyrkulację wody, a tym samym przyspieszając transport pęcherzyków pary do przestrzeni parowej kotła. Dostarczone ciepło paliwa jest zamieniane na parę szybko i bez naprężeń materiałowych poprzez równomierne przekazywanie ciepła. Duża przestrzeń wodna gwarantuje odpowiednią pojemność magazynową w przypadku wystąpienia nagłego skoku zapotrzebowania na parę.
 • Kotły parowe UL-S są stosowane głównie w przemyśle przetwórczym, sektorze handlowym i budynkach komunalnych.
 • Nasza opatentowana w 1952 r. zasada trójciągu stanowi podstawę długofalowego, utrzymującego się do dzisiaj, sukcesu tej serii. Płomienica (1. ciąg) i dwa pęczki płomieniówek (2. i 3. ciąg) są idealnie zintegrowane w części ciśnieniowej z opłukiwaną wodą tylną komorą nawrotną. Bocznie umieszczona płomienica wraz z poziomą tylną i pionową przednią komorą nawrotną tworzą dużą powierzchnię grzewczą do radiacyjnej i konwekcyjnej wymiany ciepła z dużą przestrzenią parową przy jednoczesnym zachowaniu minimalnych wymiarów zewnętrznych. Dna są stabilnie zamocowane przez biegnącą po całym obwodzie płomienicę i połączone z płaszczem kotła dzięki innowacyjnemu zastosowaniu kotew narożnych w celu równomiernego rozłożenia obciążenia.
 • Jeśli wymagana jest para przegrzana zamiast nasyconej, moduł przegrzewacza może być umieszczony na przedniej komorze nawrotnej. Zawór obejściowy w sposób ciągły kontroluje temperaturę pary przegrzanej w szerokim zakresie obciążenia. Wygodny dostęp do płomieniówek jest zapewniony dzięki wychylnym drzwiom komory nawrotnej.
 • Modułowy system z regulacją od strony spalin. Regulacja temperatury pary przegrzanej nie wymaga wtrysku wody
 • Łatwa instalacja i konserwacja: Łatwe czyszczenie drugiego i trzeciego ciągu spalinowego
 • Długi okres żywotności z uwagi na niskie obciążenie termiczne wiązki wymiennika ciepła przegrzewacza

Wszystkie oferowane przez nas kotły o dużej pojemności wodnej wraz z wyposażeniem są dostępne jako w pełni funkcjonalne jednostki. Wyposażenie podstawowe obejmuje część ciśnieniową kotła, technikę sterowania i bezpieczeństwa, jednostkę palnikową, moduł wody zasilającej, skrzynkę zaciskową oraz szafę rozdzielczą wraz z komfortowym sterowaniem kotła BCO.

Zróżnicowane wyposażenie na zamówienie

Bosch bietet den UL-S zum Beispiel auch als Abhitzekessel mit Feuerung und viertem Zug zur anteiligen Abwärmenutzung oder als reinen Abhitzekessel an. Eine weitere Option ist ein Hybridkessel mit elektrischem Heizstab für grünen Strom. Mit einem Überhitzermodul ist der UL-SX als Heißdampfkessel einsetzbar, beispielsweise für Dampfturbinen.

Mit der Bosch-Kesselsteuerung BCO können Sie den UL-S einfach über ein Touchdisplay bedienen. Das Kesselsystem ist mit allen gängigen Leittechniksystemen kompatibel. Der optionale Effizienzassistent und geschützte Fernzugriff ermöglichen nahtlose Industrie-4.0-Integration. Alle Steuerungen sind vorkonfiguriert, fertig verdrahtet und getestet.

Dane techniczne
Model 
Nośnik ciepła
Model 
Moc 
Zabezpieczenie nadciśnienia 
Maks. temperatura 
Paliwo 
UL-S
UL-S
Para nasycona pod wysokim ciśnieniem
Trójciągowa technologia jedno-płomieniowa / płomieniówkowa
1.250 do 28.000 kg/h
do 30 bar
do 235 °C
Gaz, olej, biogaz, bioolej, wodór
UL-SX
UL-SX
Para przegrzana pod wysokim ciśnieniem
Trójciągowa technologia jedno-płomieniowa / płomieniówkowa
2.600 do 28.000 kg/h
do 30 bar
do 300 °C
Gaz, olej, biogaz, bioolej, wodór