Kocioł parowy Universal ZFR, ZFR-X
Kocioł parowy Universal ZFR, ZFR-X
Kocioł parowy Universal ZFR, ZFR-X
Kocioł parowy Universal ZFR, ZFR-X
Kocioł parowy

Kocioł parowy Universal ZFR, ZFR-X

Kocioł typu ZFR jest wykonanym w technice trójciągowej kotłem o dużej pojemności wodnej, wyposażonym w dwie płomienice i całkowicie odseparowane ciągi spalin. Niezawodne zaopatrzenie w parę i ciepło o wysokim zakresie mocy.

W skrócie
 • Kocioł trzyciągowy dla bardzo dużego zapotrzebowania na parę i ciepło od 18 000 do 55 000 kg/h przy ciśnieniu do 30 barów
 • Ekstremalnie duży zakres regulacji dzięki pracy na jednej lub dwóch płomienicach
 • Wysoka stabilność ciśnienia i jakość pary również w przypadku dużych wahań zapotrzebowania na parę
 • Wysoki stopień sprawności dzięki technice trójciągowej, zintegrowanemu ekonomizerowi i efektywnym materiałom termoizolacyjnym
 • Możliwość uzyskania przegrzanej pary do 300°C i 30 barów, np. do turbin parowych
 • Elastyczne zastosowanie z różnymi paliwami, również jako palenisko wielopaliwowe (ropa naftowa, gaz, biogaz, wodór)
Najważniejsze korzyści
 • Dwupłomienicowy kocioł płomieniówkowy z osobnymi przewodami spalin jest przystosowany również do pracy z tylko jednym paleniskiem. Zasada trójciągu ze znajdującą się w przestrzeni wodnej tylną komorą nawrotną spalin została opatentowana w 1952 roku. Modułowa budowa umożliwia łatwe doposażenie instalacji w ekomomizer i przegrzewacz. Wymiary płomienic, pęczków płomieniówek, przestrzeni wodnej i parowej zostały zoptymalizowane z punktu widzenia praw termodynamiki. Radiacyjne i konwekcyjne powierzchnie grzewcze w połączeniu z możliwością pracy na jednej płomienicy charakteryzują się unikalną dynamiką. Dostarczone ciepło paliwa jest równomiernie rozprowadzane przez instalacje przepływowe po stronie wodnej i zamieniane na parę bez naprężeń materiałowych.
 • Ważnymi obszarami zastosowania kotła parowego ZFR są zakłady przemysłowe wszystkich sektorów gospodarki, przemysł przetwórczy, instytucje użyteczności publicznej i obiekty komunalne.
 • Nasza opatentowana w 1952 r. zasada trójciągu stanowi podstawę długofalowego, utrzymującego się do dzisiaj, sukcesu tej serii. Przydatność do nieograniczonej, równoległej lub indywidualnej pracy palenisk wynika nie tylko ze stabilnej separacji po stronie spalin. Specjalne cechy konstrukcyjne umożliwiające redukcję naprężeń materiałowych przy pracy na jednej płomienicy mają decydujący wpływ na długofalową stabilność. Płomienice są wsuwane w przednie i tylne dno oraz spawane na całym obwodzie. Opłukiwana wodą tylna komora nawrotna gazów spalinowych jest oddzielona stabilizującą ścianką rurową, w której płynie woda, i przymocowana do tylnego dna kotła. Cyrkulacja wody i transport ciepła są skutecznie zdynamizowane przez profile prowadzące w dolnej części kotła i dodatkowo przyspieszone przez kanały przepływowe pomiędzy płomienicami a znajdującymi się obok płomieniówkami.
 • Dozwolona eksploatacja z jedną płomienicą umożliwia w pełni automatyczną pracę z jednym lub z dwoma palnikami bez żadnych ograniczeń. Również praca z wykorzystaniem różnych paliw na poszczególnych paleniskach nie stanowi przeszkody. Zakres regulacji zostaje podwojony, a w trybie pracy z niskim obciążeniem pracuje tylko jeden palnik, co wpływa na wzrost sprawności.
 • Jeśli wymagana jest para przegrzana zamiast nasyconej, moduł przegrzewacza może być umieszczony na przedniej komorze nawrotnej. Zawór obejściowy w sposób ciągły kontroluje temperaturę pary przegrzanej w szerokim zakresie obciążenia. Wygodny dostęp do płomieniówek jest zapewniony dzięki wychylnym drzwiom komory nawrotnej.
 • Modułowy system z regulacją od strony spalin. Regulacja temperatury pary przegrzanej nie wymaga wtrysku wody
 • Łatwa instalacja i konserwacja: Łatwe czyszczenie drugiego i trzeciego ciągu spalinowego
 • Długi okres żywotności z uwagi na niskie obciążenie termiczne wiązki wymiennika ciepła przegrzewacza
201203131544370.Schnitt ZFR_Seite_ausstattung
201203131613240.Schnitt ZFRX_Seite_ausstattung

Wszystkie oferowane przez nas kotły o dużej pojemności wodnej wraz z wyposażeniem są dostępne jako w pełni funkcjonalne jednostki. Wyposażenie podstawowe obejmuje część ciśnieniową kotła, technikę sterowania i bezpieczeństwa, jednostkę palnikową, moduł wody zasilającej, skrzynkę zaciskową oraz szafę rozdzielczą wraz z komfortowym sterowaniem kotła BCO.

Zróżnicowane wyposażenie na zamówienie

Schnitt_ZFR_Ausstattung_COM_ausstattung

Die Bosch-Kesselsteuerungen BCO und SCO bieten mit intelligenten Steuerungsfeatures einen vollautomatischen Kesselbetrieb und eine einfache Anbindung an Ihre Leittechnik. Für eine nahtlose Industrie-4.0-Integration sind der digitale Effizienzassistent und geschützte Fernzugriff optional wählbar.

Dank hohem Dampfraum und Dreikomponentenregelung bietet der ZFR hohe Druckkonstanz sowie durchgängig hohe Dampfqualität. Die bewährte Konstruktion "Made in Germany" ist besonders langlebig und robust. Sie erhalten ein zuverlässiges Bosch-System zur Prozesswärmeerzeugung.

Dane techniczne
Model 
Nośnik ciepła
Model 
Moc 
Zabezpieczenie nadciśnienia 
Maks. temperatura 
Paliwo 
ZFR
ZFR
Para nasycona pod wysokim ciśnieniem
Trójciągowa technologia dwu-płomieniowa / płomieniówkowa
18.000 do 55.000 kg/h
do 30 bar
do 235 °C
Gaz, olej, biogaz, bioolej, wodór
ZFR-X
ZFR-X
Para przegrzana pod wysokim ciśnieniem
Trójciągowa technologia dwu-płomieniowa / płomieniówkowa
18.000 do 55.000 kg/h
do 30 bar
do 300 °C
Gaz, olej, biogaz, bioolej, wodór