Kocioł wodny Unimat UT-H
Kocioł wodny Unimat UT-H
Kocioł wodny Unimat UT-H
Kocioł wodny

Kocioł wodny Unimat UT-H

Kocioł typu UT-H jest przeznaczony do stosowania w ciepłownictwie komunalnym lub procesowym o wysokich wymaganiach dotyczących ciśnienia i temperatury.

W skrócie
  • Kocioł trzyciągowy dla średniego i dużego zapotrzebowania na ciepło od 820 do 18 300 kW przy ciśnieniu do 30 barów
  • Intuicyjne sterowanie kotła w oparciu o programowalny sterownik logiczny o najwyższej przejrzystości danych eksploatacyjnych
  • Sprawność kotła na poziomie do 93% bez spalinowego wymiennika ciepła, do 96% ze spalinowym wymiennikiem ciepła i do 105% z kondensacyjnym wymiennikiem ciepła
  • Elastyczne zastosowanie z różnymi paliwami, również jako palenisko wielopaliwowe (ropa naftowa, gaz, biogaz, wodór)
  • Wysoka dopuszczalna różnica temperatur między zasilaniem a powrotem do 40 K
  • Ciągi płomieniówek bez uciążliwych instalacji przepływowych, opcjonalnie z wykorzystaniem ciepła odpadowego
Najważniejsze korzyści
  • Unimat UT-H jest kotłem o dużej pojemności wodnej, wyposażonym w płomienicę i wykonanym w technice trójciągowej. Płomienica i płomieniówki, przez które przepływają od wewnątrz gazy spalinowe, są opłukiwane od zewnątrz przez wodę kotłową. W położonej cylindrycznie części ciśnieniowej znajduje się płomienica, jak również opłukiwana wodą wewnętrzna, tylna komora nawrotna gazów spalinowych oraz pierwszy i drugi ciąg płomieniówek, które są rozmieszczone w sposób zoptymalizowany pod względem przepływu.
  • Ważnymi obszarami zastosowania kotła UT-H są lokalne i miejskie systemy wytwarzania ciepła, zakłady rzemieślnicze funkcjonujące w ramach wszystkich gałęzi gospodarki, przemysł przetwórczy, przedsiębiorstwa dostarczające ciepło lub zakłady komunalne. Urządzenie może również pełnić funkcję kotła obciążenia podstawowego, obciążenia szczytowego i kotła rezerwowego w komunalnych zakładach ciepłowniczych.

Od dziesięcioleci nasza opatentowana zasada trójciągu stanowi podstawę - podobnie jak przypadku techniki parowej - wyjątkowego sukcesu tej serii, który do dziś pozostaje niedościgniony. Płomienica (1. ciąg) i dwa pęczki płomieniówek (2. i 3. ciąg) są idealnie zintegrowane w części ciśnieniowej z opłukiwaną wodą tylną komorą nawrotną. Bocznie umieszczona płomienica wraz z poziomą tylną i pionową przednią komorą nawrotną tworzą optymalną powierzchnię grzewczą do radiacyjnej i konwekcyjnej wymiany ciepła z dużą komorą gorącej wody przy jednoczesnym zachowaniu minimalnych wymiarów zewnętrznych. Elastyczne dna są połączone z płaszczem kotła za pośrednictwem płomienicy oraz dużej liczby kotew narożnych przy zachowaniu równomiernego obciążenia.

Wszystkie oferowane kotły o dużej pojemności wodnej są dostępne wraz z wyposażeniem i dlatego stanowią w pełni funkcjonalne jednostki. Podstawowe wyposażenie obejmuje część ciśnieniową kotła, technikę sterowania i bezpieczeństwa, jednostkę palnikową, skrzynkę zaciskową i szafę rozdzielczą wraz z komfortowym sterowaniem kotła BCO.

Zróżnicowane wyposażenie na zamówienie

Dane techniczne
Model 
Nośnik ciepła
Model 
Moc 
Zabezpieczenie nadciśnienia 
Maks. temperatura 
Paliwo 
UT-H
UT-H
Gorąca woda pod wysokim ciśnieniem
Trójciągowa technologia płomieniowa / płomieniówkowa
820 do 18.300 kW
do 13 bar
do 225 °C
Gaz, olej, biogaz, bioolej, wodór