Kocioł wodny Unimat UT-M
Kocioł wodny Unimat UT-M
Kocioł wodny Unimat UT-M
Kocioł wodny

Kocioł wodny Unimat UT-M

Kocioł typu UT-M jest udoskonaloną kontynuacją cenionej konstrukcji kotła UT. Jest przeznaczony do stosowania w średnich i wysokich temperaturach.

W skrócie
 • Kocioł trzyciągowy dla średniego i dużego zapotrzebowania na ciepło od 750 do 19 200 kW przy ciśnieniu do 16 barów
 • Sprawność znormalizowana bez spalinowego wymiennika ciepła do 95%, do 105% z kondensacyjnym wymiennikiem ciepła
 • Dopuszczony do stosowania przy niskich temperaturach powrotu od 50°C i różnicy temperatur między zasilaniem a powrotem do 50 K
 • Elastyczne zastosowanie z różnymi paliwami, również jako palenisko wielopaliwowe (ropa naftowa, gaz, biogaz, wodór)
 • Ciągi płomieniówek bez uciążliwych instalacji przepływowych
 • Brak specyfikacji minimalnego obciążenia palnika w celu zapewnienia suchego stanu od strony spalin
Najważniejsze korzyści
 • 3-ciągowa konstrukcja kotła Unimat cieszy się dużym uznaniem, ponieważ jest stosowana z powodzeniem od dziesięcioleci, wielokrotnie potwierdzając swoją przydatność. Kocioł UT-M jest dostępny w różnych rozmiarach i może być stosowany również jako instalacja wielokotłowa w zespole mocy. Posiada certyfikat CE oraz jest zbudowany i wyposażony zgodnie z wytycznymi europejskiej dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych.
 • UT-M wykazuje szczególną efektywność w centralnych systemach ogrzewania współpracujących z lokalnymi i miejskimi systemami dostarczania ciepła. Ten uniwersalny kocioł wodny jest również wykorzystywany w wielu branżach do ogrzewania obiektów komercyjnych i przemysłowych.
 • Wsunięta płomienica kończy się w wewnętrznej, przepłukiwanej wodą komorze nawrotu spalin, która prowadzi do pierwszego ciągu płomieniówek. W płomieniówkach pierwszego, jak i drugiego ciągu nie występują instalacje przepływowe. Funkcjonalna walcowa konstrukcja zapewnia optymalną odporność na ciśnienie. Komora spalania, przestrzeń wodna, radiacyjne i konwekcyjne powierzchnie grzewcze są optymalnie zwymiarowane i wzajemnie dopasowane.
 • Przednie drzwi kotła są całkowicie uchylne i osadzone na zawiasach z prawej lub z lewej strony. Cały przekrój poprzeczny kotła jest swobodnie dostępny. Dzięki temu konserwacja, czyszczenie i przeglądy są nieskomplikowane i łatwe. Wysokiej jakości izolacja całego korpusu kotła w formie maty z wełny mineralnej oraz specjalne materiały termoizolacyjne w przednich drzwiach minimalizują straty promieniowania. Na zamówienie urządzenie grzewcze może być wyposażone fabrycznie w zintegrowany wymiennik ciepła spalin lub kondensacyjny wymiennik ciepła.
 • Certyfikat zgodny z wytycznymi europejskiej dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych umożliwia stosowanie wysokich poziomów temperatury roboczej i temperatury bezpieczeństwa do maks. 190°C.

Kocioł wodny UT-M jest oferowany jako jednostka funkcjonalna wraz z wyposażeniem. Wysokiej jakości wyposażenie obejmuje część ciśnieniową kotła, jednostkę palnikową, wymiennik ciepła spalin lub kondensacyjny wymiennik ciepła oraz technikę sterowania i bezpieczeństwa, która jest już podłączona do zintegrowanej skrzynki zaciskowej.

Zróżnicowane wyposażenie na zamówienie

Wir liefern den UT-M nach Ihren projektspezifischen Anforderungen - als eine Einheit mit angebauter Ausrüstung, Brenner und Komponenten wie Rücklauftemperatur-Anhebung. Als ein zukunftssicheres Energiesystem verbrennt der Kessel besonders emissionsarm und ist alternativ mit klimaneutralen Brennstoffen wie Wasserstoff, Bioöl oder Biogas auslegbar.

Das angewendete Dreizug-Prinzip steht für hohe Betriebssicherheit und Langlebigkeit. Durch die symmetrische Anordnung der Heizflächen ist der Bosch-Kessel im Betrieb stark belastbar. Eine voll aufschwenkbare Kesseltür und leichte Zugänglichkeit vereinfachen Wartungs- und Servicearbeiten und reduzieren damit Stillstandszeiten.

Dane techniczne
Model 
Nośnik ciepła
Model 
Moc 
Zabezpieczenie nadciśnienia 
Maks. temperatura 
Paliwo 
UT-M
UT-M
Gorąca woda pod wysokim ciśnieniem
Trójciągowa technologia płomieniowa / płomieniówkowa
750 do 19.200 kW
do 16 bar
do 190 °C
Gaz, olej, biogaz, bioolej, wodór