Komponenty systemów VRF

W celu uzupełnienia naszego asortymentu kompletnych systemów oferujemy różnorodne komponenty, jak np. hydrobox do podgrzewania wody do temperatury 80°C lub switchboxy do systemu 3-rurowego.

Do kompletnej instalacji systemu VRF oferujemy różne dodatkowe komponenty uzupełniające jednostki zewnętrzne i wewnętrzne, na przykład do przygotowania c.w.u. Hydrobox dostarcza wodę o temperaturze do 80°C. Do dyspozycji są również centrale wentylacyjne i jednostki odzysku ciepła.