Łącznik dopływu SP
Podzespoły

Łącznik dopływu SP

Do mocowania elementów automatyki zabezpieczającej

W skrócie
  • Do mocowania elementów automatyki zabezpieczającej
  • Wstępnie zmontowany w celu szybkiego montażu
  • Ścisła zgodność z obowiązującymi przepisami
Najważniejsze korzyści

Kształtka kołnierzowa z automatyką zabezpieczającą do zamkniętych instalacji.

Rura z przyłączami kołnierzowymi do przewodu zasilania z uchwytami automatyki zabezpieczającej.

Łącznik dopływu jest wyposażony we wbudowany ogranicznik poziomu, ogranicznik ciśnienia maksymalnego, wskaźnik ciśnienia, rurkę manostatu z zaworem odcinającym, armatury odcinające (opróżnianie, funkcja kontrolna) i zawór odcinający ze złączem kontrolnym.