Moduł regulacji ciśnienia oleju ORM
Podzespoły

Moduł regulacji ciśnienia oleju ORM

Moduł utrzymuje ciśnienie w olejowym przewodzie obiegowym na stałym poziomie.

W skrócie
  • Do utrzymywania stałego poziomu ciśnienia
  • Wstępnie zmontowany w celu szybkiego montażu
  • Zwiększenie bezpieczeństwa pracy
  • Na zapytanie również do płynnych biopaliw i paliw specjalnych
Najważniejsze korzyści

Urządzenie regulujące ciśnienie do utrzymywania stałego poziomu ciśnienia w olejowym przewodzie obiegowym.

Moduł regulacji ciśnienia oleju składa się z regulatora wraz z elementami łączącymi, takimi jak manometr, zawór manometryczny i armatur obejściowa.